De flesta sjukdomars orsaker, hur man botar dem samt håller sig frisk och  bromsar upp åldrandet.

 

Jag Bo Nilsson anser följande!!!!!

 

Tror du (fortfarande) att det räcker att äta husmanskost, eller tror du att fiberrik och varierad eller vegetarisk kost räcker för att hålla dig frisk? Då anser jag att du har fel.

Svaret är NEJ. Det mesta av den mat som produceras idag är så näringsmässigt utarmad och förorenad att den inte på långt när täcker vårt behov av livsviktiga vitaminer och mineraler, samt skyddsbakterier inte ens vegetarisk kost räcker. Den orsakar dessutom cancer och andra så kallade välfärdssjukdomar. För att må bra och bevara sin hälsa bör alla äta kosttillskott. Vilka? Hur mycket? Jag skall besvara dessa frågor. Men först lite fakta om orsaker till sjukdom. Människan utsätts hela livet för oxidationsskador, man kan jämföra det med rostangrepp på järn. Denna process accelererar med åldern. Många faktorer spelar en roll. Luften vi andas, läkemedel, solen, maten, gifter (avgaser, rökning, strålning) processen går ej att stoppa men skadeverkningarna kan begränsas. Åldrandet är egentligen en bristsjukdom som börjar i 30 års åldern. Ökar under medelåldern och tar ett kraftigt språng efter 50. Man kan förebygga och kompensera den i mycket högre grad än vad folk i allmänhet är medvetna om. Trolldryckerna och pillerna finns redan men man får inte missa att äta färska frukter och grönsaker. Många forskare betraktar inte åldrandet som naturligt utan som en sjukdom i sig. Den slutliga sjukdomen som orsakas av ett helt livs angrepp på cellerna. Den kulminerar med sammanbrott av kroppsliga funktioner (det vi kallar kroniska sjukdomar). Man kan angripa denna process när som helst under livets gång, bromsa och ibland till och med få den att gå tillbaka ju senare i livet desto svårare. Men man kan i alla fall när som helst bromsa åldrandet och sjukdomsutveckling avsevärt.

 

 

Fria Radikaler och steg 1 i Cancerns utveckling .

 

En av de viktigaste orsakerna till cancer och andra sjukdomar är oxidationsprocesser som sker i kroppen orsakade av fria radikaler. Vad är det? vad gör de? De är restprodukter som bildas i kroppen och som vi ej kan bryta ner. 12% av det syre vi andas in omvandlas till fria radikaler. Det finns 4 olika sorters radikaler, den farligaste är hydroxylradikalen, fria järnjoner i blodet ökar produktionen. Det är anledningen till att om man lämnar blod minskar man risken att få hjärtinfarkt. Det gäller i huvudsak äldre män (medelålders) som äter kött. Fria radikaler som hela tiden bildas i kroppen uppför sig som katalysatorer (ämnen som stimulerar och ibland är en förutsättning för att reaktioner sker, utan att själv förbrukas). De skadar DNA molekylerna i våra celler, de oxiderar även fett och proteiner. Efter att de skadat en cell fortsätter den till nästa och nästa osv...... Man kan säga att de startar en kedjereaktion. Det enda som kan stoppa dess framfart är antioxidanterna (vitaminer, fiber, mineraler samt vissa svampar) som finns i frukt och grönsaker. Om man inte tillför antioxidanter kan man säga att man lagrar radikaler. När en cell blir alltför skadad av radikaler tar immunförsvaret hand om och bryter ner den. Om man tillför kroppen för lite antioxidanter kommer man tillslut till en punkt då immunförsvaret inte hinner (orkar) ta hand om alla muterade celler då har man börjarn till cancer. En annan effekt av för lite mineraler och antioxidanter är att immunförsvaret blir felprogrammerat. Vilket kan resultera i så kallat nollceller (de saknar effekt på sjukdomar) samt de kan angripa din egen vävnad (autoimmuna sjukdomar) SLE, reumatism, fibromylagi.

 

 

Steg 2 (promotorering) och andra orsaker till cancer

 

Syrebrist är ett måste för att cancer skall kunna uppstå. Försurningen orsakar syrebrist och är en förutsättning för att den muterade cellen skall kunna börjar dela på sig och växa. När det sker har man fått cancer. Försurning kan  medföra återkommande blåskatarr prostatabesvär samt svamptillväxt. Många diabetes, reumatiska och migrän-pat. har surt blod (acidos). Man har funnit 25% högre halt av mjölksyra hos cancerpatienter vilket visar på kraftig försurning, då mjölksyra bildas genom jäsning. De enda jäsningsprocesser som är bra för magen är de som åstadkomnes av Lakobacill planetarium och dess släktingar, där själva jäsning skall ske utanför kroppen och sedan tillföras så kroppen lättare kan spjälka födoämnena. Dock ej jäsa i tarmarna (typ andra jäsningsprocesser som är negativa) de orsakas i huvudsak av bröd och socker som sedan orsakar försurning.

 

Vad som är märkligt är att vissa gifter och strålning orsakar så snabb cancerutveckling. Det konstiga är att den muterade cellen börjar att dela sig så snabbt. För att promotorering( att den muterade cellen börjar dela sig ) skall kunna ske krävs normalt en längre tids försurning. Detta gör (antagligen) så att ett enzym bildas som aktiverar celldelningen (man har funnit ett enzym Telomeras som har denna funktion). Det finns troligtvis flera både enzym och andra orsaker till att den muterade cellen kan börja dela sig. Om den muterade cellen delar sig sätter metastaser el. ej beror nog på vilka mutationer (genetiska störningar) som skett. Ibland verkar det som om försurning inte behövs, speciellt vid cancer orsakad av strålning. Enligt rön från år 2003 verkar det som om cellerna lättare blir felprogrammerade för varje gång de delar sig, man bör vara ännu noggrannare med kosten ju äldre man blir, eftersom risken att cancer uppstår ökar i och med detta.

 

Enligt Biopatin (Bechamp 1868) är blod ej sterilt som Louis Pasteur påstod utan innehåller förstadium till bakterier så kallade sporer. Pasteur bekräftade detta på sin dödsbädd men det har förtigits. Om försurning uppstår aktiveras dessa bakteriesporer och utvecklar sig vilket först ger bakterieangrepp sedan svamp och till sist till cancer. Enligt en annan teori som jag personligen inte tror på är det parasiter vi får i oss genom födan, i huvudsak leverflundran. Genom sår i tarmen och genom närvaro av propylalkohol, isopropanol (överhuvudtaget allt som innehåller något med prop i namnet) gör att parasiterna kan utvecklas i levern och sprida sig i kroppen. De skall normalt inte kunna fullborda sin livscykel i vår kropp. De orsakar infektioner samt påstods även orsaka cancer. Men för att vara på säkra sidan undviker jag alla tvättprodukter som innehåller något med ”prop” i namnet. Att vissa parasiter kan orsaka allvarliga sjukdommar vet jag och det ger jag exempel på senare i texten. 

 

Däremot svampen Mucorracemosus och bakterien Helicobakter har enligt skolmedicinen visat sig kunna ge cancer hos människan. Men det är egentligen försurningen som är grundorsaken och som gör det möjligt för svamp och bakterier att angripa vävnaden.

Vissa virus orsakar cancer typ kondylom (könsvårtor) kan orsaka livmodershalscancer, hepatit-C kan orsaka cancer i levern.

 

 

Fel i Syra-Bas balansen är den viktigaste orsaken till sjukdom

 

Inom skolmedicinen i praktiken lite uppmärksammad. Inom alternativmedicinen allt mer. Professor Gunter Enderlein (1872-1968) en tysk vetenskapsman var den förste forskaren av internationell rang som placerade hela sjukdomsdiagnostiken och terapin inom den biologiska livsföringens ram och betecknade den preventiva (förebyggande) medicinen som viktigast. Enligt honom beror ett mångfald av sjukdomar endast av blodets och kroppens ständiga förslaggning och försurning, vilket stör kroppens balans och reglersystem. Så fort jämvikten mellan mineralsalter (baser, alkalier) och syror i blodserum och i kroppens bindeväv störs genom felaktig kost, samt stress, startar en ändlös förökning av endobionter (sjukdomsalstrare) samt ämnesomsättningsslagg . För att återställa ballansen räcker oftast inte bara kostomläggning syra-basballansen återställs i huvudsak genom intag av mineraler men även till stor del genom fysisk träning.

 

Enligt skolmedicinen orsakas många svåra sjukdomstillstånd av att tarmens barriär-funktion rubbas. Detta orsakar att bakterier och andra skadliga substanser läcker genom tarmen och ut i kroppen.

 

Vilket alternativ som är det rätta spelar ingen roll för resultatet är detsamma. Det gäller att skydda tarmsystemet, och hjälpa det så mycket som möjligt.

 

Enligt vissa forskare har 80% av alla sjukdomar och minst 50% av all cancer samband med födointaget.

 

 

Sjukdomars Orsaker

 

En annan stor skadegörare är homocystin ett protein som kroppen själv tillverkar, och om man har för höga doser av detta i kroppen bryter det ner dina celler speciellt i hjärnan och kärlen. En 3:e skadegörare är HCA (heterocykliska aminer), de bildas när man steker animalisk mat, mest bildas när man steker bacon minst när man steker fisk. 95% av HCA går att undvika om man blandar i texturerat sojaprotein innan man steker hamburgare eller köttfärs,0,5 dl i grynform + två matskedar vatten till ett halvt kilo färs. Om man ställer in hamburgaren 2 min. i en mikrovågsugn innan man steker och slänger stekskyn minskar man HCA med 90% enligt James S. Felton vid Lawrence Livermore National Laboratory i Kalifornien. Tillaga alltid bacon i mikrovågsugn.

 

Barn som åt mer än 12 korvar i mån. löpte mer än 9 gånger så stor risk att drabbas av leukemi enligt S California-Univesitetets med.högskola i Los Angeles. Forskare vid North Carolina-univesitetet i Chapel Hill upptäckte att barn som åt varm korv en gång i veckan eller mer löpte dubbelt så stor risk att drabbas av hjärntumör. De barn som åt mest av rökta köttprodukter löpte 80% större risk att drabbas av hjärntumör, de barn som åt vitamintillskott var mindre sårbara för hjärntumörer.

 

En undersökning gjord av EU-kommunitionen (år 2000) visar att antalet regelbundna sjukdomsfall p.g.a. de vanligaste livsmedels bakterier har stigit med 10% de fyra åren mellan1996-2000. Mag-tarmkanalen skall både underlätta upptaget av 1000-tals näringsämne samtidigt stoppa skadliga gifter och mikroorganismer. En hel rad av sjukdomar från reumatism till Hiv är beroende av tarmens funktion. Hoten mot tarmkanalen är många därför är 80% av kroppens immunförsvar förlagt till tarmen och dess närhet. Bakterien campylobacter kan orsaka Guillan barre som ger partiell förlamning. I flera länder har det skett en fördubbling av antalet infektioner orsakade av campylobacter. Salmonella DT 104 är resistent mot minst 5 olika läkemedel det återstår endast ett fåtal att behandla med. Escherichia Coli uppvisar en mycket hög grad av resistens det är bara en tidsfråga innan ingen antibiotika biter på den. Andra farliga bakterier i vår kost är vanlig salmonella, Listeria monocytogenes som kan leda till missfall, hjärnhinneinflammation och blodförgiftning. Yersinia enferocolitica orsakar magtarminflamation, diarré och huvudvärk. Kan i sällsynta fall orsaka blodförgiftning även ledinflamationer och utslag. Av de bakterier jag räknar upp finns bara två i grönsaker och frukt (listeria och E-coli). Alla de andra finns i kött och mejeri produkter. E-coli finns i synnerhet i nötkött. Endast i grönsaker med exkrementer från smittade kor. Vissa former av salmonella kan frodas i groddar, om man slarvar och inte sköljer som man skall. I Sverige reg. (1999) 4884 sjukdomsfall av (vanlig) salmonella, (1998) 110 fall av Dt 104, (1999) 27 fall av Listeria 59 fall av E-coli och 478 fall av yersinia men så många som 7137 fall av Campylobacher. I cirka 15 % av de fall som får Guillan Barre utvecklas bestående motorisk funktionsnedsättning (begränsad rörelseförmåga, i värst fall förlamning). Salmonella enferididis och typhimurium ger flest sjukdomsfall av salmonella bakterier. Förutom diarré, magsmärtor, illamående och feber går i 3-4% av fallen bakterier ut i blodet och orsakar blodförgiftning. 1% dör av salmonellaförgiftning. Bland de med ett svagt immunförsvar och personer över 70 år är dödligheten ända upp till 10%.

 

GENOM ATT ÄTA FERMENTERAD FÖDA SAMT BASA KROPPEN DRICKA ETT TILL TVÅ GLAS VIN PER DAG. OMINTETGÖR MAN FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR ALLA DESSA BAKTERIER ATT FÖRÖKA SIG.

 

Resultatet ingen infektion även märk väl ÄVEN om man råkar få i sig dessa livsfarliga bakterier. Det moderna och intensiva jordbruk vi bedriver i dag med många djur samlade på liten yta gör att bakterier och virus sprids lättare. Även vid slakt finns risk att tarmar skadas och bakterier och annat sjukdomsframkallande (ex. proteiner) sprids till köttet. Galna kosjukan orsakas av ett protein. På tal om protein och kor, de som finns i mjölk är inte anpassad till vår kropp. Vilket annat djur dricker modersmjölk från en annan ras? Om man tvunget vill dricka mjölk måste man hålla upp minst 2-3 veckor/ år annars är risken stor att man utvecklar mjölkintollerans, jag råkade nämligen ut för det.

 

Tarmkanalens yta motsvarar en tennisplan. Ytterst på slemhinnan finns ett skyddslager av slem och speciella skyddsfetter (surfaktanter) som är rikt på många skyddssubstanser. Det finns också ett lager av skyddsbakterier som bygger en biologisk sköld mot inkräktare (10 ggr. så många som det finns celler i kroppen 100000000000000st)

 

Detta skydd förstörs lätt vid hektisk livsstil, stress och sjukdom, men också vid intag av läkemedel (typ antibiotika). Astronauter som återvänder till jorden, har mycket låg halt av skyddsbakt. kvar men en hög halt av sjukdomsalstrande. Detta beror på ensidig kost, stress och brist på motion.

De flesta av oss västerlänningar lever som astronauter!!!

 

Vissa forskare påstår att det finns ett tandfokus hos alla med cancer detta går att identifiera med regleringstermografi, ibland även med Bioresonans.  

Enligt vissa forskarrön beror 20 % av cancerfallen på värmebehandlade proteiner. Om 50% av alla cancerfall har sitt ursprung i maten vi äter, betyder det att nästan 40 % av cancerfallen inom matgruppen beror på att proteinerna utsatts för högre temp. än 40 grader vilket är max temp. man bör värma till. När så sker (denatureras de) sönderdelas och klistras ihop. Först stelnar, sedan krymper de, vätskan pressas ut och med den förloras mycket av näringen. Om man värmer länge el. vid hög temp. blir de hårda och omöjliga att spjälka. Jag läste (år1999) att ett Italienskt läkemedelsföretag har upptäckt ett protein (Hsp) som har förmågan att så att säga klistra upp proteinerna så att de blir normala igen. Tyvärr tar det nog minst 10 år innan de kommer ut på marknaden.

 

 

Sammanfattningsvis orsakerna till sjukdomar är

 

Försurning, 99 % av västvärldens människor förutom en del vegetarianer är FÖRSURADE (för lite kalcium, magnesium, kalium, och mangan. Försurning kombinerat med för lite fysik aktivitet ökar syrebristen till en katastrofal nivå på kort tid. Vi skall inte äta eller dricka något som har ph värde lägre än 7.Cocacola har ph 4,5- 5, kaffe har ph 4,3 det är cirka 600-800gånger surare än vatten. Koffein driver ut kalcium ur kroppen. Tre koppar eller mer om dagen ökar risken för stroke hos speciellt äldre män med högt blodtryck. Kaffe innehåller ett tjugotal toxiska substanser varav 4-5 är direkt cancogena (cancerframkallande) men det innehåller i ärlighetens namn även nyttiga substanser (katekiner).

 

Andra fel är ; Ämnesomsättningshastigheten är inte tillräcklig ( för lite fiber). Dålig bakterieflora i tarmsystemet. Värmebehandlad mat. Man bör tänka på att fasta ger ökad syra samt bryter ner musklerna för att kroppen skall få protein. Vid fasta är det extra viktigt att äta vitaminer, mineraler, proteiner, samt att dricka mycket (helst Källvatten). Man bör ej fasta för mycket någon el. några gånger i livet är tillräckligt. Bada bastu är bra då det rensar ut gifter och försurningsprodukter. Man skall försöka undvika sorg, försöka att vara positiv och glad, det basar (minskar försurningen i kroppen). För lite fysisk aktivitet, (paradoxalt mer än 1,5 tim. hård fysisk aktivitet verkar hämmande på immun- försvaret). Exponering av mutagener (gifter, tungmetaller, strålning) bristande antioxidationsskydd ( vitaminer, mineraler). Blockerade energibanor ex. rotfyllda tänder med inflammation i rotspetsarna ( som knappast kan upptäckas ens med röntgen). Blockerade Energi banor kan leda till massor av sjukdomstillstånd. Jag bifogar en bild över människans ryggrad med tillhörande markeringar vad för symptom blockeringar kan orsaka. Dessutom här följer en förteckning över olika tänders (tandfocus) påverkan på kroppen.

 

 

 

Ärr på ogynnsam plats, kvarglömda rotrester, rotkanalsmassa. Låsningar av kotor, rester av slagg, orsakade av gifter och nedbryningsprodukter. Även genetiska betingelser inverkar. Vissa människor är mer disponerade att få vissa sjukdomar, typ att rödhåriga lättare får melingt melanom.

 

Feber är försurande som paradoxalt kan vara positivt ibland. Typ vid bekämpning av bakterier. På tal om bakterier, de kan antingen leva i basisk el. sur miljö men ej i båda. Därför kan det ibland vara ETT EXTRA PLUS att växla mellan sur och basisk miljö i tarmsystemet. Eftersom vi generellt är försurade, räcker det att basa, då växlar man automatiskt mellan bas och syra. Enligt en Norsk undersökning har man funnit ett samband mellan aluminium och alzheimer därför kasta alla aluminiumgrytor. Drick ej något som förvarats i aluminiumburk i alla fall inte något som har lägre ph än 7. Vid försurning i blodet skrumpnar de röda blodkropparna till 25% av sin ursprungliga storlek. När de röda blodkropparna skall passera genom tunna blodkärl kan de forma sig till långa tunna korvar. Vid försurning blir de däremot stela och oformliga. En del av dem liknar då spikklubbor. Det behövs inte så mycket fantasi för att inse hur detta påverkar blodflödet. Försurning beror oftast på brist på kalcium, magnesium, kalium och mangan. Vid försurning ökar urinsyran i blodet. Diabetes, reumatiska och migrän pat. har surt blod.

 

Hela Skandinavien skulle behöva Selentillskott till den odlingsbara marken. Låga selenvärde har uppmätts vid följande sjukdomar; Upprepade infektioner, allergi, astma, cancer, MS (multipel skleros), eksem, reumatiska- och bindvävs-sjukdomar, även för tidigt åldrande, men försurning ligger troligtvis bakom som grundorsak. Precis som naturen är människorna också försurade. Det resulterar i så ödesdigra konsekvenser som cancer.

 

Det finns cirka 200 reumatiska sjukdomar. De orsakas av störningar i immunförsvaret, kromosomdefekter, tungmetaller, förgiftning, ämnesomsättningsrubbningar och försurning. När protein-metabolismen överbelastas ansamlas urinsyra i blodet. Om det redan finns ett syraöverskott i kroppen el. njurarnas utsöndring är nersatt kan det bildas urinsyrakristaller i lederna även i bindeväv och muskler. Om immunförsvaret överreagerar och uppfattar kristallerna som främmande ämne (vilket är vanligt) startar en steril inflammation som i lederna resulterar i gikt, orsaken är felprogrammerade immunförsvarsceller (autoimmuna sjukdomar).

 

 Man kan säga att försurningen sker i flera steg. Först bakterieangrepp, sedan svamp, reumatism och slutligen cancer. Vissa klarar sig från de första stegen men få från de sista två. Dessutom en hel bukett av andra sjukdomar typ autoimmuna, SLE, Fibromylagi, MS, diabetes. Hos predisponerade (genetiskt känsliga) människor kan plötslig passivitet resultera i försurning som tillsist kan orsaka cancer.

 

Vid långvariga kroniska sjukdomar måste man mäta metallhalterna zink, krom, selen, järn, kalium, magnesium, och kalcium i kroppen. Halten glutation är mycket viktig. En av kroppens egen antioxidant kan endast tillföras kroppen i färska grönsaker och frukt. 

Däremot kan man tillföra ett förstadium som tillskott Glutamin, det omvandlar kroppen till glutation. 70 % av de som blir inskrivna på sjukhus i USA har brist på glutation. 20-30% av de som fått diagnosen Alzheimers och andra demens sjukdomar lider i själva verket av B12 brist, och en stor del av för höga halter av aminosyran Homocystin. Mycket av den mentala degenerationen kan förebyggas och repareras enligt Irwin H. Rosenberg vid Tufts-universitet i USA.

 

En finsk forskare Jukka T. Salonen gjorde under 1984 -1989 en undersökning på 1931 st. Finska män mellan 42-60 år. Över riskfaktorn som ledde till blodpropp. Listan blev följande ;

 

1.           Rökning (naturligtvis) Skadeverkningarna går dock att begränsa med flavonoider , katekiner och fysisk aktivitet.

2.           Höga halter av fria järnjoner i blodet.(ökar bildandet av den värsta fria radikalen hydroxylradikalen) lämna blod, det hjälper.

3.           Dålig kondition. ( folk är för slöa).

4.           Underskott på det goda kolesterolet. (Hdl ) Drick ett glas rödvin/dag .

5.           Abnormt EKG vid kraftansträngning ( kan bero på magnesiumbrist).

6.           Tjockt blod ( rökare och fria järnjoner).

7.           Hög halt vita blodkroppar (Immunförsvarsceller) tyder på inflammationer och/eller infektioner.

8.           Högt systoliskt blodtryck. Mer fysisk aktivitet hjälper.

9.           Hög kopparhalt i blodet. (vanligt vid inflammationer).

10.      Diabetes. I förebyggande syfte ät mindre socker, och 300 mg av vitamin B3

11.      Ökat blodfett ( kan förebyggas med omega 3 fett)

12.      Högt diastoliskt blodtryck. Mer fysisk aktivitet hjälper.

 

 17.  Högt skadligt kolesterol Ldl. Det enda som media skriker om. Först på 17; e plats

 

I Sverige är dödsorsakerna i följande ordning: 1;e plats Hjärt- och kärl-sjukdomar, 2;e Cancer, 3;e Olycksfall.( här ingår även felbehandlade och biverkningar av mediciner).4:e sjukdomar i mag- och tarmkanalen. 5:e psykiska sjukdomar.6:e Diabetes.

 

Om Stress och hur man motverkar det .

Stress påverkar hormonbalansen negativt genom bland annat nedsatt

njur- lever –bukspottkörtelfunktion. Det har flera andra negativa aspekter.

också bland annat att vi blir dummare.  

Enligt Rolf Ekman professor i nerokemi speglar de vita blodkropparna kemin som pågår i hjärnan. Stresshormoner tar sig ända in i cellkärnorna och påverkar arvsmassans DNA. Hur mycket cellerna (byggs om) muterar när de bombarderas av stresshormonerna är oklart. Det är inte uteslutet att skadorna blir bestående.

Forskning på amerikanska soldater och test i provrör visar; Celler som utsätts för ständig stress förtvinar el. dör. Område som berörs är framloben och minnescentrum hippocampus som krymper. Stressen kan orsaka demens och tillsist cancer. Immunsystemet sätts ner det ger ökad infektionsbenägenhet och ökar risken att utveckla allergi. Stress orsakar högt blodtryck stroke är stressrelaterad speciellt hos äldre män med högt blodtryck. Stressen angriper hjärt och kärlsystemet först slutresultatet blir infarkt. I dag har infarktåldern gått ner till mellan 30-40 år för kvinnor. Man kan även få neurometabola störningar där diabetes och övervikt är de klassiska sjukdomarna. När man verkligen stressar startar grottmänniskobeteendet för att förbereda oss för strid. Vårt blod blir mera tjockflytande för att vi inte skall förblöda om vi skadar oss. Under hård press produceras stresshormonet kortisol som kortsiktigt ökar överlevnadsförmågan. Tillslut orkar inte binjurarna pumpa ut mer kortisol man är då utbränd. De kemiska förråden är helt enkelt tömda och man förlorar kraft. Den utbrände skyddar sig genom att bli nedstämd och kanske depression som är kroppens sista skyddsåtgärd. Många blir sjuka och hängiga när semestern startar eftersom kroppen vet att det finns en chans för återhämtning. I dag kan stress mätas och vi kan se dess effekter. Det viktiga är att försöka att undvika stress. Hur? Lyssna lyhört på din kropp och lär känna just dina egna stressignaler. De situationer du reagerar negativt på. Vissa får negativa tankar och sömnbesvär, andra muskelbesvär. Lär in teknik som hjälper dig att bättre lyssna på din egen kropp. Det kan handla om tusenåriga kinesiska avslappningsövningar el .modern ljudteknik. Dela in varje dag i perioder då du arbetar hårt, ta viloperioder som du respekterar och en period av kreativt och reflektivt tänkande. Propagera för att kampen mot stress även förs på strukturnivå, (genom organisationer företag och samhällets institutioner.) Upplever man utdragen och stark stress varje dag kommer det att medföra djupgående skadeverkningar i såväl fysiskt som intellektuellt och emotionellt avseende. Kronisk stress gör att noradrenalin stängs ute från limbiska systemet, som styr våra känslor. Till följd av bristen på noradrenalin i hjärnans känslocentrum, kan kronisk stress framkalla biologisk depression, ångest och livströtthet. Skadligast av allt leder kronisk stress till ständig överproduktion av kortisol.

 

 

Tre viktiga skäl till att stress hindrar hjärnan från att fungera optimalt och stör minnesfunktionen

 

När kortisol utsöndras i en stressituation förhindras hippocampus, hjärnans minnescentrum, från att använda blodsocker. Om det inte finns tillräckligt med blodsocker i hippocampus uppstår energibrist och hjärnan får inte den kemiska möjligheten att skapa ett minne som den behöver. En människa kan uppleva en händelse men vara nästan helt oförmögen att minnas den. Överproduktion av kortisol påverkar signalsubstansernas funktioner i hjärnan. det inte längre lika lätt att komma ihåg. I praktiken är "linjerna döda", precis som telefonledningar som rivits ner i en storm. Hjärncellerna kan helt enkelt inte kommunicera med varandra. Hjärnceller dödas om de utsättas av för mycket kortisol. Det inträffar när kortisol stör hjärncellernas normala ämnesomsättning så att stora mängder kalcium kommer in i hjärncellerna. Kalciumöverskottet leder så småningom till att produktion av det slags molekyler som kallas fria radikaler, vilka dödar hjärncellerna inifrån. Med tiden kan överskottet på kortisol döda miljarder hjärnceller på detta sätt.

Något om att förhindra hjärnans förtidiga åldrande till följd av kortisoleffekterna - Vitaliseringsprogram
Program för en vital hjärna, för att hålla hjärnan ung, inriktas på följande stora områden:
Näringslära. Äta en sund och välbalanserad kost, proteinrik och näringsrik vegetarisk mat. Med näringskomplement och naturmedicin
Stresshantering
Meditation och stressminskning
Motion Både fysisk och mental träning samt yogabaserade övningar för kropp och själ.
Farmakologi
Näringslära
Något om näringskomplement
A-vitamin( bör ej intagas i höga doser) är starkt antioxiderande och skyddar hjärncellernas membran som lätt blir skadade av fria radikaler Underlättar också blodcirkulationen. Gingseng skyddar hjärncellerna mot kortisolets skadeverkningar.

 

 

Professor Arnetz bästa knep

 

Så här görBengt Arnetz (stressforskare) för att undvika stress. Han är oerhört fokuserad på sina mål, vad han vill åstadkomma. Alltså han koncentrerar och kanaliserar sin energi. När arbetet är klart räknar han av och säger att målet är nått. Punkt kan sättas och han är nöjd. Han sätter av återhämtningstid och kör inte bara på topp hela tiden. Han ägnar sig åt annat än arbetet T.ex. motion, fritidsaktiviteter, bekanta och vänner. Dessa aktiviteter kan byggas in i dygnsrytmen på samma sätt som arbetsuppgifterna. Tag en promenad mitt på dagen istället för att arbeta intensivt hela dagen. Det är även viktigt att ha fridagar och inte arbeta även lördag och söndag som många i toppositioner gör. Det är inte fel med arbetsglädje men man måste kunna sätta gränser. Om man hamnar i en organisation där arbetsglädje och kreativitet saknas bör man fundera över om organisationen skall ändras eller om det är tid att flytta hjärnan någon annanstans. En stor del av alla sjukdomar är psykosomatiska (utlösta av psyket). Därför är den psykiska hälsan lika viktig som den fysiska.  Man kan även bota sjukdomar med psyket. Vill man studera detta närmare rek. jag Deprak Copra som har skrivit en del böcker om detta.

 

 

Stenålders mat kan ge oss bättre hälsa .

 

Vi är fortfarande biologiskt anpassade till den sorts mat våra förfäder åt före jordbrukets uppkomst, ( paleolitisk kost). Enda sättet stenålders-människan kunde förvara sin föda på, var att gräva ner eller torka den. 

Genom att gräva ner födan lärde de sig att producera fermenterad (förjäst) föda som t.ex. gravlax, surströmming, fermenterat kött, surkål, filmjölk, öl, vin, med mera. Bakterien som nästan alltid vinner vid naturlig fermentation är laktobacill Planetarium och Rhamnosus, de klarar bäst de lägsta ph-värdena. Det finns en del andra nyttiga mjölksyre-bakterier, Bifidus, Acidofilus, och Reuteri. Den viktigaste funktionen dessa (skydds)bakterier har är att hålla elakartade bakterier under kontroll.

En del forskare påstår att vi kan förebygga de flesta västerländska sjukdomar genom att äta så. För 10000 år sedan åt man under 1 år 100 tals olika sorters frukter och grönsaker. Dagens grönsaker är efter 5000-10000 år av odling och förädling mindre fiber- vitamin-rika och innehåller mer socker. Inte nog med det de är dessutom förgiftade av alla kemikalier som vi spyr ut. Den mat vi äter idag har för lågt mineral- vitamin- och fiberinnehåll och för högt fett -socker- och saltinnehåll. Sjukdomar som kärlkramp, hjärtsvikt, infarkt, stroke och diabetes ökar i och med detta. Risken för benskörhet ökar ju mer salt man äter och ju mindre man rör sig. På tal om benskörhet, 50% av kvinnorna och 25% av männen riskerar frakturer i medelåldern. Nu kan man med ett vanligt blodprov avgöra om man har ökad risk för benskörhet. Det visar sig genom förhöjda värde av bikörtelhormoner. Det motverkas av kalcium och d-vitamin, och fysisk aktivitet. År 2003 upptäcktes ett hormon som stimulerar nybildning av benvävnad, det tar nog bara några år innan det finns på marknaden.

 

Enligt immunologen Susanna Ehdin frigör socker stresshormoner, sänker immunförsvaret och främjar jästsvamptillväxt i tarmen och bidrager därmed till försurningen, så att tarmslemhinnan skadas. Det orsakar även näringsbrist som gör människor rastlösa, oroliga och ger sömnbesvär samt huvudvärk.

 

Intag av marina fettsyror (fisk och skaldjur) är bra. Ej för högt fleromättat fett intag (typ kyckling) då det lätt oxideras och härsknar. Nötter är en bra källa för både fett och proteiner, men ej rostade och ej jordnötter de orsakar åderförkalkning. Det räcker med 1,5 hekto nötter i veckan för att minska diabetes risken med 27 procent, enligt forskarna. Kvinnor som äter mellan 30 gram och 1 hekto per vecka minskar risken med 16 procent, även med andra riskfaktorer inräknade, skriver Reuters Health. Även om mer forskning krävs, så tror forskarna att den hälsosamma effekten beror på att nötter innehåller omättat fett som förbättrar kroppens förmåga att använda insulin och reglera blodsockret. Ägg skall ej kokas eller stekas så att gulan stelnar då ökar det skadliga kolesterolet. Inget mättat fett eller mycket lite. Varken alkohol, socker, spannmål (mjöl, pasta) el. mejeriprodukter bör intagas. Mineralintaget skall 5-dubblas.  

Den förhistoriska dieten bestod till 65% av grönsaker, bär, frukt, nötter och honung och till 35% av kött från vilt, ägg, fisk samt skaldjur.

 

Våra förfäder konsumerade över 1000 gånger mer skyddsbakterier än vi.

 

Man räknar att våra förfäder fick i sig 10 ggr mer antioxidanter än vad vi får.

 

Detta bidrog i hög grad till stärkning av motståndskraften mot livsfarliga bakterier. Vi måste genetiskt försöka höja vitamin och mineralinnehållet i frukter och grönsaker. Ej genom genmanipulation utan genom naturligt urval. Skall man finna en kost gemensam för homosapiens som art får man gå tillbaka 200000 år och till savannekologi (kustekologi, vissa forskare påstår att när vi började äta fisk utvecklades hjärnans storlek 3gånger).

 

Fördelarna med att vara vegetarian.

 

Enligt Pauluns Effektiv näringslära dör dubbelt så många köttätare inom en 10 års period jämfört med vegetarianer. Överdödligheten orsakas i huvudsak av hjärt - och kärlsjukdomar samt cancer. Enligt en undersökning av 1000 vegetarianer och 1000 köttätare inom samma geografiska område. I och för sig kanske statistiken ljuger lite eftersom vegetarianer inte röker i den grad och allmänt kanske lever ett lugnare liv. Låt oss säga att minst 50% av ökning av dödsfallen beror på kött så överdriver jag garanterat inte. Nu kanske ni förstår att det inte är lämpligt att äta kött. Om inte det räcker, betänk att alla gifter som fanns i de grönsaker som djuren ätit får du i dig (kanske inte alla men i alla fall en stor del ) eftersom gifterna lagrar sig i fett-vävnaderna hos djuren. På tal om fett det fett som finns i kött är mättat (skadligt) det är värmebehandlat. Det resulterar i överproduktion av urinsyra som verkar försurande på tarmen samt det höjer det skadliga kolesterolet ( Ldl ). Bönderna tillsätter hormoner och antibiotika det kan inte vara bra. Kött bildar dessutom nitrosaminer i tarmsystemet som är cancerframkallande det går visserligen att motverka genom c-vitamin intag, men antagligen inte helt. Äppelcidervinäger eller ett glas vin motverkar de värsta skadevärningarna i kroppen om man äter kött. Vissa substanser som bara finns i färska grönsaker och frukt växthormoner (tyfoöstrogener) glutation en av kroppens viktigaste antioxidanter kan man bara tillföra kroppen genom att äta de färska, de tål ej lagring, beredning, kokning inte ens frysning. De flesta som läggs in på sjukhus har brister på dessa antioxidanter. Man kan däremot inta ett förstadium till glutation som heter glutamin. (som tål beredning)

 

Enligt BIO-paterna ruttnar köttet i vårt tarmsystem som är 7 meter långt och kroppen suger upp förruttnelseprodukter. Som jämförelse vill jag poängtera att köttätande djur bara har 4 meter tarm. Det är viktigt att tömma tarmen minst 2 ggr / dag. Om man tvunget vill äta kött bör det vara vilt som har mycket mindre fett samt dricka (max en kaffesked) äppelcidervinäger som hjälper till att bryta ner det (och förhindrar att en del förruttnelseprodukter bildas) samt viktigast att dricka ett glas rött vin. Om man tvunget vill äta malet kött, bör man blanda i 10% texturerat sojaprotein( finns i hälsokostsaffär) det förhindrar 95% av HCA från att bildas. Heterocykliska aminer (HCA) Bildas när man steker kött, fågel, även i liten grad när man steker fisk. HCA nivån var 5-8 gånger högre vid stekning av kött och fågel, jämfört med fisk. Största mängderna fann man i stekt bacon. HCA är en kraftfull mutagen som stimulerar fria radikaler och åstadkommer omfattande skador på cellernas DNA. HCA drabbar främst tjocktarmen, brösten och bukspottskörteln, men det kan även drabba hjärtat. Cindy D. Davis och kolleger vid cancerinstitutet i USA fann att vissa typer av HCA förstörde mitokondrierna i hjärtmuskeln och utlöste celldöd. Inget är farligare för vår ungdomlighet än angrepp på mitokondrierna, det anses vara den främsta orsaken till för tidigt åldrande. För att ni skall förstå hur farligt mjölk, vetemjöl, socker och stekt mat är för kroppen skulle jag vilja jämföra dem med cigaretter, sprit och narkotika. Skillnaden är inte stor.

 

 

Andra viktiga saker att tänka på vad gäller födointaget.

 

Enligt statistiken lever Franska kvinnor längst i EU. Anledningen är att de dricker måttligt med vin. Männen däremot får cancer, lever- bukspotts- och tarmproblem, pågrund av för högt alkoholintag. Alkohol ombildas i kroppen till acetaldehyd som är ett gift för kroppen mer än 4 cl/ dag av 40% sprit är skadligt. Åderförkalkning i hjärtat och därmed hjärtinfarkt är 5 ggr vanligare i norra Europa och Ryssland jämfört med Medelhavet. Även vissa andra cancerformer. I medelhavsländerna äts mer olivolja och mindre mjölk. De äter dessutom mera färska grönsaker och frukt. Den klassiska tallriksmodellen är inte helt fel. Enligt den skall 25% av maten bestå av (kött? ) fisk eller något annat proteinrikt typ nötter, groddar eller ägg . 25% av kolhydrater typ potatis eller ris 50%. av tallriken bör vara grönsaker. Man bör äta mindre protein på morgonen och mer kolhydrater. Tvärtom på kvällen.

 

I genomsnitt bör 20-30% av energiintaget utgöras av fett, 15-20% av proteiner samt cirka 60% av kolhydrater.

 

I Mera Näringskunskap av Ingrid Christenson och Ing-Marie Sundling finns tabeller i slutet av boken som visar procenthalten av proteiner, kolhydrater och fett i de flesta livsmedel, i övrigt rekommenderar jag inte denna bok då den är 15 år gammal och innehåller en del fel. Vad som är viktigt att tänka på är att fett har dubbelt så stort energi innehåll som kolhydrater och proteiner. Om man räknar i gram vad man äter bör man tänka på detta. Som jämförelse innehåller en hamburgermeal på Burger King 55% och på Mac Donald 40% fett och det är mycket för högt. Vad många missar är fiberintaget. Avföringen bör flyta som is på vatten då har man rätt fibermängd i förhållande till den mängd mat man äter. Man bör minska intaget av artificiella produkter och njutningsmedel samt öka utsöndringen av syra genom daglig fysisk aktivitet. Cancerpatienter har kraftigt reducerat upptag från tarmen, därför bör de äta extra stora mängder med vitaminer och mineraler speciellt selen. Man bör vid sjukdom basa kroppen 2 ggr /dag typ kl.10.oo och kl.16.oo genom att ta tillskott av 0,1g nariumaskorbat 1g björkaska 2 g Cama-complex (kalk och magnesium ) 1g cani-bas (bikarbonat).  Bildspel av mineralintag Det är viktigt att man inte har ätit de närmaste 2 tim. Innan man tar detta, annars får man ont i magen, då det stoppar matsmältningen. Viktigt är också att vänta 0,5 tim efter intag, innan man äter igen samt att man dricker minst 0,5 liter vatten. Om man inte är sjuk är det tillräckligt med 1gång / dag. Man bör då ta 2 g av cama-complex eller 2 matskedar nyponskalsmjöl men ej samma dag (nypon innehåller mycket kalcium) Nyponskal skall intagas samtidigt som annan mat.

 

Den vanligaste dödsorsaken i USA är näringsbrist trots att de är fetare än genomsnitts-människan. De konsumerar mest (tomma och snabba) kolhydrater samt för mycket fett (härdat och oxiderat) och värme-behandlade proteiner. Ju mer raffinerad och behandlad maten är ju sämre näringsinnehåll. Margarinerna Milda och Nytta innehåller ett giftigt lösnings-medel hexan de ligger under gränsvärdet men borde inte finnas där alls. Dessutom allt fast margarin är skadligt, det fleromättade fettet har oxiderat och blivit härdat (genom kemisk behandling där man blåser in väte i fettet). Kolhydrater kan vara olika. Snabba eller långsamma eller mitt i mellan. Ju snabbare kolhydrater ju större risk för diabetes och övervikt. Baljväxter innehåller långsamma kolhydrater, du bör äta det i större utsträckning istället för potatis, bröd, ris och pasta.

 

De snabba höjer insulinnivån samt blockerar fettförbränningen. De snabbaste är druvsocker, vitt bröd och banan räknas också till de snabba. Effektiv Näringslära av Paulun förklarar tydligare sambandet. Han har en tabell i slutet av sin bok som visar hur snabba kolhydrater i olika matvaror är. Om man äter mycket snabba kolhydrater blockerar man fettförbränningen fullständigt. Allt fett man konsumerar lagrar sig i fettvävnaden. Under dagen när man aktiverar sig förbränns det sakta, om man inte konsumerar för mycket snabba kolhydrater då förbränns mindre fett och vi blir tjockare. En annan viktig sak är värmebehandlat fett. När fett utsätts för över 170 grader omvandlas det till cancerogena substanser. Därför värm ej över 150 grader, om du tvunget steker mat. Härdat fett är viktigt att se upp med. Det är den farligaste formen som finns i de flesta fasta margariner. Det farliga med fleromättat fett är att det lätt härsknar det gör däremot inte mättat fett så lätt. Upp till 30% av fettintaget kan komma från mättat fett utan att ställa till skada, förutsatt att man då äter resten nyttigt fett typ fisk olivolja. Fisk fett (omega 3) har en unik förmåga att kunna neutralisera det mättade fettet men ej det härdade som är kemiskt förändrat genom att man blåser in vätgas i fettet. Nästan allt godis innehåller detta fett då det håller längre innan det bryts ner och förändrar konsistensen åt ett fastare håll. Det värsta är att det är redan farligt när det är helt färskt när det lämnar fabriken. Nu kanske ni förstår att bregott och smör kan vara bättre än typ milda, flora och allt vad de nu heter, om man tvunget vill äta bröd eller steka i något annat än olivolja. Nötter bönor och ärtor innehåller glutaminsyra, den är extra nyttig vid (Artros) ledförslitning. I medelåldern drabbas 33%, över 65år drabbas 75% . Symtomen är värk och stelhet, framförallt på morgonen. Orsaken är att brosket i lederna bryts ner. Glukosaminer har god effekt mot detta. Den bidrager till att det bildas Hyaluronsyra som har smörjegenskaper och ger näring åt lederna. Det finns ett nytt preparat (LitoZin) som är gjort på ekologiskt odlade nypon som ska ha en bra effekt på ledernas uppbyggnad.

 

De första 30 åren i livet är Anabola (uppbyggande) då är inte vitamintillskott så viktiga.(missuppfatta mig inte nu). Det viktiga är att man inte får under RDI Rek. Dagligt Intag. Det är minimum dos för att inte få bristsymtom och sjukdomar. Den optimal dosen ligger högre ofta mycket högre. Det är viktigt speciellt efter 30 års ålder, då börjar nämligen de katabola (nerbrytande) krafterna göra sig gällande. DÅ är det extra viktigt att inta vitamintillskott, och röra ordentligt på sig. Är man mycket sjuk och ej orkar röra sig är det viktigt att man badar bastu eller tar varma bad för att rensa ut försurningsprodukter och slagg samt gifter ur kroppen. Vi måste lära oss hur kroppen självläker och stimulera dessa processer eventuellt förstärka dem samt rensa ut miljögifter ur kroppen (bioresonans). Alla gifter vi släpper ut hamnar tillsist i vår mat, samt i luften vi andas, det måste vi sluta med.  

Vi måste inse att rätt mat är bästa medicinen för att hålla sig frisk, även för att bota många sjukdomar. MAT ÄR BÄSTA MEDICINEN heter en bok av Jean Carper som jag varmt rek. Den fångade mitt intresse för flavonoiderna och är en vetenskaplig undersökning av 52 av de nyttigaste och mest kända födoämne. Deras egenskaper, vad de gör med kroppen och vad de är bra för. 1997 skrev Jean en uppföljare som heter Sluta åldras nu. Jean är en otroligt arbetsmyra! Ständigt uppkopplad på alla universitet, samanställer hon hela tiden all information som har med kosten att göra. Jean Carpers bok sluta åldras nu som kom ut 1998 gav mig den slutgiltiga informationen som jag saknade. Dessa 2 böcker ligger bakom mycket av den information jag förmedlar i denna bok. Jag vill rikta henne ett stort tack. Utan hennes information hade jag ej kommit så långt på så kort tid. Man äter för att leva inte tvärtom.

 

 

Vitaminterapi

 

Flytlie en norsk läk.( som är en av nordens främste näringsexperter) har skrivit en bok som heter Vitaminrevolutionen den förklarar hur man skall äta. Vilka tillskott man bör inta. Han är allmänpraktiserande läkare som tillämpar kost och mineralterapi samt alternativmedicin som extra komplement i sin yrkesutövning och botar närmare 90% av sina patienter. Tyvärr har han gjort en del småfel i sin bok och missat en del ganska viktiga saker. Han påstår bl.a. att Bioresonans skickar in en fasförskjuten svängning det är fel den är inte fasförskjuten utan exakt lik den sjukdomsalstrade. Lika vågor släcker ut varandra. Hans förklaring om A och B människor ger jag inte mycket för, läs istället Depak Copra. Han behandlar inte Biopatin över huvudtaget. Deras mineralterapi är mycket viktig, deras diagnos efter inskickat blodprov rekommenderar jag. Tyvärr kan de inte identifiera födoämnesintolerans eller förgiftningsnivå. De kan däremot mäta om man har höga halter av fria radikaler. De konstatera syrebrist, om man lider av psykisk stress, samt belastning på olika organ. Deras rensning av tarmar, lever, och njurar är mycket bra. De tillämpar även en form av vaccinationsmetod genom att äta bakteriehämmande medel. De bygger på bilogi professorn Enderlains bok Bakterien- Cyclegenic, från år 1925.

 

I lund finns en Biopat. Läkaresom tar prov och skickar det till Tyskland. Hennes namn är
Karina Ohlsson. Tel. 046/ 293300.

 

När man genomgår en kur enligt biopatin skall man inte äta extra tillskott av vitaminer förutom de som biopaterna rek.

 

Enligt immunologen K Chandra vid Memorialuniversitetet o New Foundland visar ett måttligt intag av de åtta vanligaste vitaminerna och minerlämnena minskar infektionssjukdomar med 50% hos en grupp äldre. Thymus körteln börjar krympa kraftigt i medelåldern. Det resulterar en nedgång i produceringen av thymulin ett hormon som ger upphov till T-cellernas enformiga immunförsvarsceller. Om man tillför 30mg zink om dagen till en 60 åring förnyar man thymulinproduktionen så den blir jämförbar med en 20 åring. Nicotinamid en av B-vitaminerna skyddar bukspottskörteln vilket förhindrar diabetes.

 

Zonterapi som är viktigare än homeopatin liknar Flytlie vid att spela piano med en boxhandske (alltid träffas någon punkt av boxhandsken). Det är stor skillnad att få ett finger i ögat eller en boxhandske. Jag skulle snarare jämföra med att bli behandlad med en penna. Detta beskrivs i kapitel Alternativmedicin.

 

För att tillföra kroppen mineraler rek. Jag mineralterapi enligt Biopatin Björkaska, Kani-bas Camakomplex, samt Natriumaskorbat en annan form av C-vitamin. Apropå C-vitamin det finns fettlösliga C-vitaminer, Kalciumaskorbat som finns i nyponskal, askorbylpalmitat som finns i hälsokostsaffärer i SUPER-COMPLEX 1000 med timerelese 12-16 tim.. Alla bör äta 300mg C-vitamin varje dag enligt urkosten. Ej större dos som flytlie rek, med undantag för rökare och cancer patienter. De bör intaga dubbel dos. Forskning de senaste åren varnar för intag av mer än 0,5g kan orsaka genskador i cellernas DNA.. Enligt en undersökning av 600 pat. som hade hjärt- och kärl-problem visade det sig att de som åt mer än 500 mg C-vitamin dagligen hade 2,5 ggr tjockare artärer. Detta ökar risken att få stroke och infarkt. Det gäller askorbinsyra och även kaliumaskorbat, natriumaskorbat, och askorbylpalmitat. Detta gäller ej rökare eftersom nikotinet bryter ner C-vitaminet ej heller cancerpatient eller andra med nedsatt upptag i tarmsystemet. Speciellt rökare behöver C-vitamin det är en av de viktigaste antioxidanterna. I ryggmärgen är konc. 10ggr. högre än i blodet, i hjärnan 100ggr. Man kan ej inta askorbinsyra på en gång, det måste delas upp i 10 doser som intages en gång i timmen. Om så inte sker kommer 90% att lämna kroppen via urinen inom en timme. Askorbinsyra är försurande liksom kolsyra det sistnämnda påverkar även magmunnen negativt.

 

Kvicksilver hämmar mördarcellerna en del av immunförsvaret. Alla människor som har eller har haft amalgam i tänderna lider av kvicksilverförgiftning. Forskning har visat att alzheimerfall har cirka fyra gånger högre kvicksilvernivåer i hjärnan jämfört med en kontrollgrupp. Omvänt var selennivåerna hos alzheimerpatienter lägre.

Vid Kvicksilverförgiftning och andra akuta infektioner rek. jag i första hand bioresonans, som är det ända som kan rensa ut tungmetaller ur kroppen.

 

SOD Superoxiddimustas (polbax heter det i hälsokostsaffärerna) är kroppens egen antioxidant den gör att man klarar brister av vitaminer och mineraler i högre grad. Det finns en annan av kroppens antioxidanter som kallas Glutation jag kommer att behandla det mera ingående längre fram i texten. Den intar jag i form av glutamin 2-5 gram dagligen. Jag intar 200 mikrogram selen, 280 mg E-vitamin (rökare, cancerpat. och andra med nedsatt upptagningsförmåga rek 400 mg andra klarar sig med halva dosen cirka 250mg). Hela B-vitaminkomplexet (B50 är namnet i hälsokosten.) extra tillskott av folinsyra 400-800ug ,det gäller speciellt äldre. Jag återkommer till detta i avsnittet Allmänna Råd. 2 kapslar Omega 3 fett (fiskfett) ( man kan istället äta inlagd sill eller makrill cirka 100 g/dag ) och 2 kapslar Omega 6 fett. den nyttiga formen (Jättenattljusolja). Tillskott av omega 3 fett under spädbarnstiden kan ge högre intelligens senare i livet, enligt en studie vid universitetet i Dundee i skottland.

Forskning redovisad i jan år 2000 visar att en fettsyra som finns i mjölk CLA bränner fett i kroppen. En kvinna gick ner 35 kg på ett år. Den påminner om omega 3 men dubbelbindningarna sitter annorlunda. Den har även visat en cancerhämmande effekt på viss cancer, är dessutom muskeluppbyggande.  

CLA är en grupp omättade fettsyror som finns i exempelvis mejeriprodukter. Studier har visat att CLA kan minska kroppsfettet, kolesterolhalterna och fettinlagringen i blodkärl hos djur. Studier vid Uppsala universitet visar att insulinkänsligheten i stället försämrades med 20 procent. Detta gör att risken för diabetes ökar Även blodsockernivån på morgonen ökade och det skyddade kolesterolet HDL minskade signifikant. Därför bör män med metabolt syndrom undvika CLA helt, menar forskarna. Kvinnor bör vara restriktiva och max ta under 4 mån/år.

 

Nikotinamid (en form av B-vitamin) i höga doser skyddar insulincellerna i bukspottskörteln mot nerbrytning, alltså skyddar mot diabetes.

 

Enligt en nyligen gjord undersökning Framinghamstudien som leds av Philip A Wolf Universitetet i Boston löper personer med höga nivåer av aminosyran Homocystin dubbelt så stor risk att drabbas av alzheimer och andra demenssjukdomar Homocystin är ett känt neurotoxin och får hjärnceller att förstöra sig själva. Enligt forskning på Harvard och Tufts Universiteten tredubblas risken för hjärtinfarkt, fördubbling av risken för blockering i huvudartären, en av de vanligaste orsakerna till stroke. Mellan 400mg-!400mg folsyra (en av B-vitaminerna) om dagen minskar nivåerna på några dagar till normal nivå. Homocystin har stor betydelse vad gäller hjärtinfarkt, åderförkalknig, stroke, och demenssjukdomar.

 

Om man saknar ett visst enzym D6d eller D5d (vanligt bland allergiker) kan man inte bryta ner det enkelomättade (nyttiga fettet Alfalinolensyra) till gammalinolensyra. Vilket måste ske för att kroppen skall kunna tillgodogöra sig det. Omega 6 fett (gammalinulensyra ) finns nästan bara i Jättenattljusolja och modersmjölk.

 

A och D-vitaminet skall man vara försiktig med så man inte överdoserar. Bäst är att äta morötter eller andra naturliga födoämne. Personligen intar jag ett tillskott som heter Bio-Antioxidant 1-2tab/dag. Det innehåller även zink och Koppar. 5 mikrogram D-vitamin och 0,5 mg A-vitamin,15 mg B-karoten. Mer rek. jag inte eftersom de är fett-lösliga, solen ger dessutom D-vitamin. Om man som jag äter morötter eller annan föda som innehåller A,D-vitamin, annars bör man inta extra tillskott typ Biokraft A+D.Jag tar detta i 1 mån. under vintern.

 

Vitlökskapslar 2st/dag . Q10 och Ginko Biloba samt Silcea för hud hår och naglar. Gingseng får kroppen att skicka ut mer specialsoldater (immunförsvarsceller) och mindre av de som inte siktar så bra, ökar även syresättningen i kroppen, bör ej intagas varje dag utan i kurer 1-3 ggr/år speciellt i förkylningstider (vinter). -Särskilt effektivt när det gäller att hejda överproduktion av kortisol. Har en unik biokemisk förmåga att hejda frisättandet av kortisol. Är vad man kallar "adaptogen", ett ämne som hjälper kroppen att anpassa sig till fysisk och psykisk stress.

 

Följande sidor är hämtat ur näringsråd & näringsrönen tidskrift som kombinerar skolmedicin med alternativmedicin och som jag varmt rekommenderar.

 

B-vitaminer bidrar till mental uthållighet, stabil fysisk energi och ett jämnt humör. Nödvändiga för nervcellernas utveckling och livskraft. De fyra som är viktigast för hjärnan är B12, B6, B1 och folsyra. B12 (Kobalamin) Brist på B12 förekommer hos nästan 25 procent av alla personer mellan 60-69 år och hos nära 40 procent av alla över 80 års ålder allt enligt en omfattande undersökning. Brist på B12 är 300 procent vanligare bland människor som inte äter vitamintillskott.

 

B6.(Pyridoxin) Förvandlar lagrat blodsocker till glykos som är hjärnans enda bränsle. Det skyddar blodkärlen och tycks ge ett bra skydd mot hjärtattacker. Människor i medelåldern och däröver behöver ungefär 20 procent mer B6 än yngre personer för att tankeförmågan ska fungera normalt. Det beror på att kroppens förmåga att ta hand om B6 sjunker efter 40 års ålder. B1 (Tiamin) Är inblandad i flera av ämnesomsättningens processer, och i det perifera hjärnsystemet. Det är också en kraftig antioxidant som ökar förmågan hos B6 och E-vitamin att förstöra fria radikaler. Om man dricker alkohol är det särskilt viktigt att få i sig tillräckligt med B1, eftersom hög alkoholkonsumtion kan ge brist på B1, vilket leder till den allvarliga psykiska sjukdom som kallas Korsakoffs syndrom.

 

Folsyra.

Visat sig vara till hjälp vid milda depressioner. Det främjar blodcirkulationen i hjärnan. I en undersökning innebar låga halter folsyra att risken för demens ökade med 300 procent

 

B3 (Niacin)

Underlättar tillverkningen av signalsubstanser, bidrar till att omvandla sockerarter till glykos och sänker kolesterolhalten

 

B5 (Pantotensyra)

Nödvändig för syntesen av acetylkolin som är hjärnans främsta signalsubstans för minnesfunktionen

 

C-vitamin

Är förmodligen den starkaste antioxidanten som finns och den förstärker dessutom effekten av andra antioxidanter samt ökar livslängden. I en undersökning av äldre patienter på sjukhus hade två tredjedelar brist på C-vitaminer. Vitamin C är av betydelse för produktionen av signalsubstanser, bland annat acetylkolin, dopamin och noradrenalin. C-vitamin stärker immunförsvaret, förbättrar artärernas funktion, minskar kolesterolhalten och har åtminstone en viss betydelse när det gäller att förebygga en rad sjukdomar (alltifrån astma och tandköttssjukdomar till olika cancerformer)

 

E-vitamin

Skyddar inte bara neuronen från att skadas av fria radikaler, utan reparerar också skadade receptorer för olika slags signalsubstanser på neuronen. En del forskare tror att E-vitamin kan bidra till att förebygga Alzheimer och rentav bromsa sjukdomens förlopp. Är en av de starkaste antioxidanterna och har utan tvivel stort värde för blodcirkulationen. Stärker immunförsvaret, hjälper kroppen att försvara sig mot cancer, fördröjer utvecklingen av grå starr och bidrar i hög grad till att fördröja hjärnans åldrande. Hos personer med lungcancer har man konstaterat extremt låga värde E-vitamin i lungvävnaden.

 

Magnesium

Bidrar till neuronens ämnesomsättning och hjälper till att minska hjärnskador som beror på bristande blodtillförsel. Är en stark antioxidant.

 

Selen

Antagligen den effektivaste antioxidanten bland mineralerna

 

Zink

Är ett ämne som i hög grad motverkar åldrandet. Dessvärre är zinkbrist ganska vanligt bland dem som är 50 år och mer. Spelar en viktig roll i hjärnans ämnesomsättning. Hjälper hjärnan att befrias från bly, som kan vara oerhört skadligt för tankeförmågan.

 

Aminosyror

Förutom vitaminer och mineraler finns det ett antal aminosyror som är av särskilt värde:
Fenylalanin- Ger bättre humör och energi och förbättrar minnet Glutamin- Kan bidra till öka tankeskärpan och bli piggare Metionin-Hjälper till att rensa hjärnan från gifter, exempelvis kvicksilver och kadmium

 

Arginin

Hjälper hjärnan att bearbeta minnen

 

Tryptofan

Omvandlas i kroppen till serotonin, den signbalsubstans som främst ger upphov till känslan att må bra.

 

Slut på citat från näringsråd & näringsrön

 

Har man cancer skall man ej intaga zink då det stimulerar celldelningen även av cancercellerna.

 

Flytlie tillämpar en ny teknik som kallas kelatterapi. Den går ut på att ett ämne (EDTA) injeceras under 3 tim. Man behöver 20-30 behandlingar efter det är chansen stor att man slipper bypassoperation.

Även de som väntade på amputation slapp minst 80% kirurgiska ingrepp tack vare kelatterapin. Personligen tror jag det är onödigt och om njurarna är dåliga kan det ge biverkningar. Ganska dyrt och besvärligt 3 tim. varje gång med en kanyl i handen hela tiden. Anledningen till att jag tycker det är onödigt är att druvor (vin) har samma effekt och det räcker att dricka 10 cl om dagen. Vin, te och kakao kanske inte ger så snabbt tillfrisknande men jag tror inte det är så stor skillnad det återstår att bevisa. Vitamintillskott tar jag samma som Knut Flytlie som skrivit Vitaminrevolutionen med vissa undantag. Eftersom jag röker tar jag ej för höga doser A-vitamin det är skadligt för rökare betakaroten i höga doser kan orsaka cancer hos rökare. De är dessutom fettlösliga och lagrar sig i kroppen. Rökning ökar en form av hudcancer ( skivepitelcancer ) med 300%. Den tillhör inte den mest aggressiva cancerformen de flesta överlever men man bör vara uppmärksam på hudförändringar som inte läker ut. dessutom intar jag även ginko biloba samt astaxin och någon gång per år Ging seng. Indunstat rödvin, kakao och te. Mineraler enligt biopatin och mindre c-vitamin, samt glutamin. Vid upprepade förkylningssymtom rek jag Kan Jang, Esberitox (Enchinicea) och grapefrukts-kärneolja det sistnämnda även vid andra infektioner. Vid förkylning orsakad av virus rek. jag att andas in gaserna på 30 cm avstånd 10 min. dagligen av en växt som heter Luktpelargonia eller ställa den i sovrummet. Vid angina och migrän hjälper det ofta med ett glas eller två ljummet vatten med en tesked bikarbonat.

 

Sammanfattningsvis vilka tillskott jag intar.

 

Varannan dag en tablett B-50 en kombination av alla B-vitaminerna + 800ug folsyra.

 

Varannan dag en 1/4 tablett askorbylpalmitat,

Varannan dag kaliumaskorbat, natriumaskorbat 250mg (askorbylpalmitat, kaliumaskorbat och natriumaskorbat är olika former av C-vitamin men de har högre ph än askorbinsyra som den vanliga formen heter. Eftersom syror är försurande undviker jag dem så mycket som möjligt.) Icke rökare sammanlagt 300 mg C-vitamin/dag. Varje dag en tablett Bio-antioxidant innehåller bl.a.200mg C-vitamin  ( rökare sammanlagt 500mg/dag)

 

2 st, vitlökskapslar (eftersom jag ej gillar lukten av vitlök).

 

En kapsel Q 10. 30 mg (skall ej intagas tillsammans med E-vitamin)

 

E-vitamin 400 mg dagligen. Icke rökare behöver endast 250mg.

 

Selen 200 IE dagligen.

 

Polbax 2 tabletter dagligen. Kroppens egen antioxidant( superoxidimustas)

 

Glutamin mellan 3-4 gram dagligen. (rek.dos.2- 5 gram)

 

Ginko biloba 15 mg höjer syresättningen speciellt i hjärnan.

 

Silicea enligt rek.av tillverkaren.

 

Astaxin en kapsel om dagen.

 

Omega 3 fett 2 kapslar (Eskimå 3 är bäst)

 

Om jag äter fisk mindre dos. Om jag äter lax eller makrill, tar jag ingen kapsel alls.

 

Omega 6 fett (gammalinulensyra) Gla. 2 kapslar

 

Ging seng (en månad åt gången) 2-3 ggr/år.

 

D-vitamin intar jag vissa år en månad under vintern Biokraft A+D

 

Rökare skall vara försiktig med A-vitamin, då höga doser ökar cancer risken enligt en finsk undersökning. Även vanliga människor har dött av överdosering. Drick 15-30 cl rödvin till maten. Dunsta bort Alkoholen. Ät 10-50 g kakao. 50 g rå grönkål. innehåller 20% betakaroten (A-vitamin). Vitkål går också bra men då bör man även äta morot eftersom vitkål endast innehåller 9% betakaroten (grönkål 20%)

Varje morgon eller varannan, på fastande mage 1-2g Camakomplex, 05g kani-bas,1-2g björkaska och 0,2 g Natriumaskorbat (en form av C-vitamin) det är därför jag endast tar C-vitamin varannan dag. Jag har på sista tiden börjat blanda camakomplex, kanibas och björkaska i vinet för att minska försurningen som vinet åstadkommer. Vissa av syrorna i vin är bra för kroppen, jag kommer att behandla detta senare. Samtidigt blir vinet mera likt Kelat-terapin.

Varannan dag intar jag 2 matskedar nyponskalsmjöl det skall intagastillsammans med annan mat.Var tredje mån. håller jag upp med camakomplex i en vecka. Det gör att Kroppen får tid att föra bort gammal benmassa och bygga om benstomen.

 

 

Tarmrening

 

Tonidraine en tarmreningssaft från Belgien rek. jag alla med tarmproblem. Det är billigt och bra, man slipper dessutom att fasta. Vitkål och grönkål innehåller isocyanater som är de mest cancerhämmande av all mat vad gäller tarmcancer (förutom möjligtvis flavonoiderna). De både förebygger och botar, vitkål botar dessutom magsår. Biopatin har en tarmreningskur som är antagligen är den bästa.

 

Zonterapeuten Tommy Enström har också en reningskur för tarmarna. Jag har ej provat den själv. Kan därför ej avgöra hur bra den är. Ryktet säger att den är mycket bra kanske allra bäst.

 

 

Alternativmedicin

 

Homeopati har ett visst intresse speciellt, vad gäller ögondiagnostik. Den kommer att ersättas av bioresonans som är bättre och effektivare, Bioresonans är en vidare-utveckling av homeopatins grundide att behandla lika med lika. Zonterapi, akupunktur och Kiropraktik kan behövas mer än vad folk i allmänhet tror.

 

Vid kraftig försurning fungerar bindevävnaden som en upplagringsplats för gifter och slagg. De läcker tillslut ut i muskler och nerver, (eller så fylls muskler när inte bindeväven kan ta upp mer gift, eller så lagras det samtidigt). Detta resulterar i muskelsjukdomar typ fibromylagi. Då måste man kombinera både zonterapi och bioresonans och i en del fall akupunktur och kiropraktik för att bli frisk, ( men viktigast är att stoppa försurningen.) Många gånger är det felplacerade kotor som orsakar att den elektromagnetiska kraften bryts. Det finns elakupunktur som är otroligt effektivt komplement vid muskel- rygg - och kot-problem.

 

För de som bor i Malmö rekommenderar jag kiropraktiker Meijers Manuell Medicin . tel 121044

 

Zonterapi bidrar till att lösa upp kristaller av slaggprodukter (toxiner som vi får i oss genom födan och luften) som lagrar sig i nervändar i fötter händer ansikte tunga och hals. Först zonterapi för att lösa upp och frigöra slaggen sedan bioresonans för att dra ut det ur kroppen. Detta går att göra med enbart bioresonans, eller Zonterapi men det går fortare om man kombinerar. Enligt Zonterapins teori hindrar (hämmar) slaggen den elektromagnetiska kontakten mellan nerverna. När detta sker rubbas balansen och vi blir sjuka därför att kraften som löper genom en zon i kroppen blir reducerad till ett minimum. Åldrandet beror på att de elektromagnetiska strömmarna avtar. Zonterapi hindrar detta. Bioresonans förstärker strömmarna.

 

Otaliga sjukdomar sägs bero på giftämne; Lever- matsmältnings- njur- och blodsjukdomar, ledinflammationer, cirkulationsrubbningar nervösa besvär, sjukdomar i de endokrina körtlarna samt mycket annat. Förgiftning är ett världsomspännande gissel. Det bästa botemedlet är att förändra sitt levnadssätt. Om man regelbundet renar blodet och avlägsnar slaggprodukter. (T.ex. färgämne konserveringsmedel samt toxiska nedbrytningsprodukter som uppstår genom ämnesomsättningen), råkar man sällan ut för sjukdomar. I början är zonterapi ganska smärtsamt på många punkter. Allt eftersom du eliminerar giftämne och stimulerar körtlarna blir de allt färre ömma ställe tills du inte längre känner någon smärta. När du nått så långt har du gjort ett bra arbete. För de som är intresserade av att fördjupa sig i zonterapi rekommenderar jag Joseph Coruos bok Zonterapi. För de somär lata eller ej vill lära sig och de som har ekonomiska förutsättningar rek. jag Naturkliniken (Tommy Enström) Davidhallstorg 3 Tel. 040/451624 han är mycket duktig på Zonterapi. Jag vill poängtera att bioresonans är effektivare än Zonterapi, vad gäller att rensa ut gifter.

 

 

Bioresonans " 2000 talets läkare "

 

Det ända effektiva för att rensa bort kvicksilver, och andra gifter ur kroppen ( ex..Pcb),aromatiska kolväte). Botar sjukdomar. Konstaterar i vilken kondition dina blodkärl, lungor, tarmar hjärta, njurar är. Hormonbalans din allmänna status, de endokrina körtlarna samt om du har födoämnes-intolerans. 90% beror på något av följande 4 ämne vetemjöl, mjölk, fisk, och ägg. De ligger bakom 90% av all allergi och astma. Om man utesluter det el. de ämne man är överkänslig mot försvinner astman och allergin. De andra 10% beror på exponering av gifter i alla de slag. Vi är också för renliga! Vårt immunförsvar är understimulerat, på grund av vår höga hygien. Detta resulterar i att vi reagerar på proteiner i stället och på så sett utvecklar allergi. Griskött innehåller histamin vilket utlöser allergi. Brist på B6 och flavonoider förvärrar allergisymtomen. Det finns i Tyskland över 2000 utövare av Bioresonansterapi och de har gjort häpnadsväckande resultat med Bicom utrustning från Tyskland.

Utifrån skolmedicinen är det svårt att förstå på vilken nivå effekten äger rum. Det är antagligen fråga om hittills okända principer med utgångspunkt i kvantfysiken baserade på ljudskalan (megahertz). Jag tror att bioresonans kommer att bevisa strängteorin i framtiden. Man gör en elektrolys i kroppen genom ljudvågor. Alla behöver en sådan behandling minst 1ggr/år, för att rensa ut gifter som vi får i oss genom födan och luften. I Sverige finns 9 st som utövar Bioresonans.  

Den bäste i Sverige finns i Malmö han heter Lars Nemeth Adress Spångatan 1 a 3.vån. Allergimottagningen Bicom Bioresonansterapi: Tel: tid 09oo-10oo Tel . 040-6110630

 

 

Allmänna råd

 

Viktigt för att hålla sig frisk är att röra sig ordentligt 0,5-1,5 tim. hård fysisk aktivitet (glöm ej att stretcha) varje dag. Viktigt är massage vid överansträngning. I en del fall har det visat sig att massage mot klen rygg och smärta i bäckenet kan öka chansen att bli gravid om man lider av barnlöshet. Det fungerar särskilt bra för kvinnor som haft sammanväxningar i fortplantningsorganen. 50 % blev gravida.

 

Ät 500 g grönsaker och 300 g frukt varje dag. Värmebehandla så lite som möjligt över 40 grader. Om man inte äter ekologiskt odlade grönsaker bör man koka för att få bort alla gifter. Cellulosan blir mjukare vilket gör den mer lättupptaglig för kroppen. Man bör grodda spec. alfa alfa groddar samt äta lite nötter. Ej Jordnötter ej heller andra nötter som är värmda till mer än 40 grader

Om du lider av övervikt dra in på potatis, ris (kolhydrater) ät ej snabba kolhydrater då de blockerar fettförbränningen och höjer insulinbehovet. Läsk typ fanta, coca cola innehåller mycket snabba kolhydrater 1liter motsvarar 33 sockerbitar. Se till att inte äta mer än 15% fett( 30% energiprocent) eftersom fett har dubbelt så mycket energi som kolhydrater. Om du är för mager ät mera framförallt proteiner (de bygger upp musklerna). Tänk på att äta frukost så fort som möjligt Det stoppar de nerbrytande (katabola) hormonerna (kortisol) och ser till att de uppbyggande anabola hormonerna utsöndras. Groddar är den bästa proteinkällan som finns. Ät 4-5 mindre måltider istället för 2-3 kraftiga då får du mindre belastning i mag och tarmsystemet minskar risken att få åldersdiabetes samt viktökning. 

Det förhindrar insulintoppar, som annars kan leda till diabetes. Diabetiker bör ej äta banan då de innehåller snabba kolhydrater som skapar insulintoppar (speciellt mogna). Motion är mycket viktigt speciellt för diabetiker, då det gör att dina muskler suger upp socker utan att insulin behövs.Resultatet blir att blodsockert kan kontolleras med mindre mängd läkemedel. Minst 3 promenader på minst 45 min.i veckan är minimum för att få en mätbar effekt.

 

För att hålla hälsan på topp drick 12 glas vatten + ett glas morotsjuice i små klunkar varje dag, eller ät 50-100g morötter. Ät 50-100g vitkål varje dag. Även ett glas tomatjuice speciellt för äldre män då det minskar risken för prostatacancer med minst 20% enligt en undersökningen byggd på en enkät där amerikanska forskarna lät över 47 000 män fylla i vid tre tillfällen 1986-1994. Resultaten publicerades i National Cancer Institute.

 

Astma, luftvägssjukdomar och magsjukdomar kan bero på att de inre organen sjunkit ner. Detta är ett mycket viktigt fel som inte många tänker på. Dra magen inåt uppåt. Gå som om du var 2 meter lång. Dra axlarna bakåt, räta upp huvudet och håll mellangärdet inåt uppåt så att bröstet höjs det rätar även ryggen.

 

Bäst på dietråd är Ann Wigmore hennes bok LEVANDE FÖDA rek. jag varmt. Genom att äta som henne går man automatiskt ner i vikt om man är överviktig. Ann botade sig själv från cancer i medelåldern, och blev ändå över 80 år. Hon förespråkar bland annat fermentering av födan som är en sorts spjälkning av maten utanför tarmen el. innan man äter. Man kan säga att man gör en del av magens arbete i förväg. Underlättar därmed näringsupptaget så att man får mera näring och mage och tarm får ett lättare arbete, samt tillför skyddsbakt. På så sett avlastar man tarmsystemet och eliminerar försurningen. När man fermenterar föda bildas nästan alltid en lactobacil som heter planetarium denna jämte rhamnosus är de som klarar lägst Ph. De håller elakartade bakt. under kontroll.

Våra förfäder konsumerade över 1000 gånger mer skyddsbakterier än vi.

Detta bidrog i hög grad till att stärka motståndskraften mot alla former av sjukdomar. Även om man äter 2-3 kg grönsaker och frukt varje dag får man ej alla vitaminer och mineraler man behöver. Det krävs minst 4 kg -10 kg/dag och det kan ingen normal människa äta Därför tar jag de tillskott jag nämnt. I och med detta behöver jag bara koncentrera mig på att få i mig kolhydrater, fett, fiber samt proteiner i rätt mängd. Jag skall i ärlighetens namn erkänna att jag inte till 100 % äter som Ann Wigmore, men jag äter ej kött från gris eller ko, endast fågel och fisk, ej mjölk eller mjöl. Jag försöker att anpassa min kost i mesta möjliga mån åt rätt håll. Den nyttiga maten är tyvärr ofta inte god, men så är det här i livet. Den bästa medicinen är ofta den som smakar sämst. Med intresse och kunskap kan man undvika de värsta fallgroparna. Eftersom jag har mjölk och vetemjölsintolerans, (Ej gluten intolerans som gäller alla sädesslag ) undviker jag dessa ämne knäckebröd är bakat vid ganska hög temp. så proteinerna är brända då reagerar kroppen inte så mycket om man har intolerans. Samtidigt är proteinerna värmebehandlade som är cancerframkallande. Generellt gäller inget bröd då det jäser i tarmarna och på så sett bidrager till försurning som bidrar till cancer. Det ända bröd som är tillåtet är pumpernickel.

 

Drick ett glas rödvin varje dag (cirka 10-20 cl.) helst från Chile. De Chilenska druvorna innehåller mest och bästa kombinationen flavonoider av alla frukter på jorden. Carbanet Sauvignon druvan har högst halt av alla druvor. Jag rekommenderar vin som kommer ifrån Chile. Grönsaker bör man koka för att få bort gifter. Om man inte äter ekologiskt odlade de innehåller mindre gifter. Tyvärr innehåller regnet mer och mer gifter så även ekologiskt odlat måste nog snart också kokas. Morötter kan man koka med gott samvete för man absorberar endast 30 % av betakarotinet om man äter den rå. På grund av kokning försvinner 70 % men det gör inget. Man absorberar de 30 % som blir över för de blir mer lättabsorberade i och med uppvärmningen och man blir samtidigt av med miljögifter. Man bör skala frukt och grönsaker för att få bort gifter som är mer koncentrerat i skal. Tyvärr blir man av med de flesta vitaminer också om man skalar, ännu en anledning att intaga vitamintillskott. Ät 10-50 g kakao varje dag  Men ej blandad med fett då förstörs den antioxdativa förmågan. De innehåller katekiner som är bra för bl.a. blodsystemet. Olivolja som tillverkas av omogna frukter innehåller mer antioxidanter. Tomater innehåller en antioxidant som bara finns i tomater den påstås minska prostatacancer. Därför ät 3-5 tomater eller pressa juice av dem speciellt medelålders och äldre män. Helst omogna de innehåller mer nyttiga substanser än mogna.

 

Om man tvunget vill dricka alkohol bör man enligt forskaren Herbert Spince intaga; B1, C-vitamin, samt aminosyran Cystin, det sistnämnda finns i 2-3 ägg. Det gör att skadeverkningarna av acetaldehyd (nedbrytningsprodukt av alkoholen) minskar drastiskt (acetaldehyd ligger bakom de flesta skadeverkningarna av alkohol). För den sakens skull skall man inte tro att man kan supa varje dag. Risken finns att man kan utveckla födoämnesintolerans mot ägg, om man inte intar bara aminosyran cystin i syntetisk form!

 Födoämnesintolerans utvecklas i hög grad av oss människor som överdriver intaget av speciellt ;Mjölk, vetemjöl, ägg, samt fisk. Det är inte alltid medfödda (genetiska) orsaker bakom intolerans.

 

Man räknar med att tarmcellerna varar i 3 dag sedan bytes de ut. Vid för lågt näringsintag (för lite näringsrik föda) och vid intag av föda man är intolerant mot, kommer förnyelsen i kläm, genom brist på skyddsslem och förtvining av slemhinnan som följd. Tarmväggen läcker då gifter och skadliga bakterier in i kroppen.

 

Magiform är Europas första medical food-produkter. Produkterna, som befinner sig i gränslandet mellan mat och medicin, har visat sig kunna lindra såväl stressmagar som tarmsjukdomarna crohns sjukdom och ulcerös colit. De innehåller specialprocessad spannmål med protein AF, ett ämne som finns i mag-tarmkanalen och produceras i tarmslemhinnan. Det motverkar diarréer eftersom det reglerar vätskeupptaget och flödet av vätska genom tarmväggen.

 

Barn med låga halter av fiskfettsyror i sina celler har befunnits ha lägre prestationsförmåga i till exempel matematik och svårigheter både att somna in på kvällen och stiga upp på morgonen. Fiskolja har prövats med god effekt på barn som är hyperaktiva och splittrade med exemplevis minskad uppmärksamhet i skolan.

 

Vidare har fiskolja visat sig ha effekt på depression. Vid depression ses ofta en minskad koncentration av serotonin i hjärnan. Serotoninkoncentrationen har visat sig vara kopplad till koncentrationen av omega-3 fettsyror, speciellt DHA varför det är tänkbart att fiskolja vid depression verkar genom samma mekanismer som vissa nya mediciner mot depression, nämligen genom att öka serotoninkoncentrationen i hjärnan. Fiskolja har också visat sig ha en viss effekt på demens både när denna är orsakad av blodkärlsförändringar och när den är orsakad av Alzheimer.  

Experimentella studier har visat att stabiliteten hos fiskoljan (antioxidantinnehållet) har stor betyelse för effekten på hjärnan. Intag av stabil fiskolja ökar halten av DHA i hjärnan och ökar också det så kallade kväveoxidsyntaset, en viktig länk i hjärnans kommunikationsnät. Kväveoxidsyntaset är nödvändigt för bildningen av kväveoxid som har stor betydelse för inlärning och minne. Dessa positiva förändringar är mycket starkare efter intag av stabil fiskolja, dvs fiskolja där den ursprungliga antioxidantaktiviteten återställts, än efter tillförsel av fiskolja som inte är skyddad av ett optimalt antioxidantinnehåll. Vid tillförsel av fiskolja är både fettsyrorna EPA och DHA betydelsefulla för hjärnans funktion. En del EPA omvandlas i kroppen till DHA och EPA hämmar nedbrytningen av DHA.

 

Om våra förfäder apmänniskorna kan sägas vara upphovet till vår kunskap om fiskolja och hjärna, har vi fått kunskapen om fiskoljans betydelse för hjärtat och lederna från eskimåerna. Trots att eskimåernas diet har ett mycket högt fettinnehåll är såväl hjärt-kärlsjukdom som ledbesvär mycket sällsynta bland eskimåerna. Detta har visat sig bero på att det fett de intar är av ett slag som visat sig vara mycket nyttigt. Det nyttiga fettet finns i fet fisk och andra djur som lever på stort djup i haven. För att fiskarna över huvud taget skall kunna röra sig och överleva i det mycket kalla vattnet måste deras fett vara mjukt, vilket beror det höga innehållet av omega-3 fettsyror. 

Omega-3 fettsyror som EPA och DHA gör också cellerna hos människan mjukare och mera formbara. Därmed blir även lederna och huden mjukare och blodkärlen mera elastiska . Omega-3 fetttsyrorna har stor betydelse för cellernas formbarhet och funktion. Formbarheten beror till stor del på fettsyrornas struktur. Medan mättade fettsyror är raka är omega-3 fettsyror som EPA och DHA kraftigt böjda beroende på sina dubbelbindningar. Mättade, raka fettsyror sitter tätt packade i cellväggen som då blir stel medan kraftigt böjda fettsyror som EPA och DHA inte kan packas så tätt eftersom de tar mera plats vilket gör cellväggen mjukare och mera formbar. Vi observerade för många år sedan att svenskar som dör i hjärtsjukdom har mycket låga halter av omega-3 fettsyror i sitt hjärta, och vi beslöt då att försöka studera om tillförsel av fiskolja med omega-3 fettsyror kunde motverka hjärtdödsfall. Vi kunde då konstatera att intag av stabil fiskolja kunde stabilisera hjärtat så att oregelbunden hjärtverksamhet, eller så kallade kammarflimmer kunde förhindras. Kammarflimmer är den vanligaste orsaken till plötslig hjärtdöd. Plötslig hjärtdöd är i sin tur vår vanligaste dödsorsak och drabbar ca 20 000 individer i Sverige årligen. Det totala dödsantalet i vårt land är ca 90.000, varav hälften beror på hjärt-kärlsjukdom. I dag, många år senare vet vi att att fiskolja, fet fisk eller omega-3 fettsyror verkligen kan förebygga plötslig hjärtdöd.15 olika studier omfattande totalt ca 65 000 personer har visat att dödligheten kan sänkaas med 20-30%. En anledning till att plötslig hjärtdöd är så vanlig kan vara att vi minskat vårt intag av omega-3 fettsyror med ca 80% under de senaste 80 åren. 

I ett flertal experimentella och kliniska studier har vi studerat effekten av naturlig stabil fiskolja. En naturlig fiskolja är inte kemiskt förändrad och innehåller maximalt 38% omega-3 fettsyror. 

Intag av fiskolja resulterade i en kraftig sänkning av triglyceriderna i blodet hos försökspersoner och patienter. Förhöjda triglycerider är en viktig riskfaktor för hjärtkärlsjukdom. Studier på över 50 000 personer har visat att en ökning av triglyceriderna på 1 mMol/L ökar risken för hjärtkärlsjukdom med 32% hos män och 76% hos kvinnor. Högt kolesterol hos personer med låga triglycerider är ofarligare än högt kolesterol hos personer med normala eller höga triglycerider. Höga triglycerider i kombination med låg halt av det goda kolesterolet (HDL) är en mycket kraftig riskfaktor. En hög triglycerid/HDL-kvot är 16 gånger farligare än en låg triglycerid/HDL-kvot. Vi har genom egna försök och studier av litteraturen inte kunnat finna någon substans eler medicin som har bättre effekt på triglyceriderna än naturlig stabil fiskolja. Fiskoljan ökade också det goda kolesterolet och minskade halten av det onda kolesterolet (LDL) måttligt hos många, men inte alla undersökta. 

En mycket intressant effekt av fiskolja på det onda kolesterolet är att fiskolja påverkar LDL-partikelns struktur så att den blir större och mindre tät och därmed mindre benägen att framkalla åderförkalkning. Naturlig stabil fiskolja minskade också lipoproten (a) som är en ärftlig, viktig riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom. Av speciellt intresse är fiskolja hos kvinnor i menopausen som har hormonterapi. Hormonterapin minskar det onda, och ökar det goda kolesterolet. Hormonterapin minskar dock inte insjuknandet i hjärt-kärlsjukdom, vilket kan bero på att triglyceriderna samtidigt ökar. Fiskolja som sänker triglyceriderna kan därför rekommenderas till kvinnor i menopaus som har hormonterapi.

 

Även ledsjukdomar och andra inflammatoriska tillstånd är sällsynta hos eskimåerna. Förklaringen till detta är att fettsyrorna omvandlas till nyttiga hormonliknande ämnen som motverkar inflammation. Förutom att göra cellväggarna mjukare och därmed lederna och muskulaturen mjukare verkar sålunda omega-3 fettsyrorna genom att ge upphov till gynnsamma hormonliknande ämnen som motverkar inflammation. Att dessa förändringar äger rum i kroppens alla celler förklarar varför tillförsel av fiskolja kan ha effekt på så skilda organ som hjärna, hjärta, leder, blodkärl och hud. 

En analys av resultaten från 10 olika studier visade sammantaget att tillförsel av fiskolja minskar antalet ömma leder och ledstelheten hos patienter med reumatiska besvär. Naturlig stabil fiskolja visade speciellt gynnsam effekt på ledstelhet. Fiskolja visade sig motverka ledsmärta och minska behovet av mediciner mot värk. Fiskoljan verkar genom samma mekanismer som värk- och inflammationshämmande mediciner inklusive de nya så kallade COX-2 hämmarna (Celebra, Vioxx). 

Dessutom har fiskolja en unik specifik effekt genom att hämma nedbrytningen av ledbrosket. Fiskoljans inflammationshämmande egenskaper kan också användas i andra sammanhang. Allergiska besvär från näsa, ögon och luftrör kan påverkas positivt av fiskolja, men behandlingen bör helst påbörjas några veckor före förväntade besvär. Även inflammatoriska förändringar i mage och tarm som magkatarr, Crohn:s sjukdom och ulcerös kolit kan påverkas positivt av fiskolja. Vi har speciellt intresserat oss för den form av magkararr som framkallas av störningar i mönstert av hormonliknande ämnen. Dessa störningar motverkades av naturlig stabil fiskolja. 

Fiskolja är det i särklass bäst dokumenterade naturläkemedlet. Naturlig fiskolja har använts av ett stort antal personer över hela världen i många år utan att några allvarliga biverkningar kunnat upptäckas. Studier har dock visat att koncentrerade fiskoljor kan ge ökad blödningstendens och förkortad koagulationstid i samband med intag av blodförtunnade medicinen Waran. Då Waranet kombinerades med naturlig fiskolja sågs däremot inga biverkningar. Vi har kontrollerat blödningtiden på hundratals personer som fått naturlig stabil fiskolja och inte sett något fall med ökad blödningstid. Nyligen har visats att högkoncentrerad fiskolja kan ge upphov till mindre önskvärda effekter hos hjärtsjuka, vilket tycks bero på att preparationen inte varit stabil.

 

Sammanfattningsvis, har stabil fiskolja mycket intressanta effekter. Allra mest intressant är effekten på oregelbunden hjärtverksamhet och plötslig hjärtdöd. Fiskoljan förbättrar också blodfetterna, lindrar ledproblem och förbättrar hjärnans funktion. Om den sistnämnda effekten kommer vi att få höra mycket mera under de närmaste åren.  

 

Referenser

 

Saldeen T. Fiskolja och hälsa med fokus på naturlig stabil fiskolja.

 

 

FLAVONOIDERNAS historia och dess egenskaper .

 

Det börjar med att en New York läkare A. M. Liberstein år 1927meddelade sina kolleger följande. Vindruvor är bra mot alla febertillstånd, matsmältningsbesvär, lever och njuråkommor. Åderbrock, benröta, kallbrand, cancer och ett stort antal andra elakartade sjukdomar. Året efter botade Johanna Brandt, bosatt i Sydafrika sig från cancer. Hon hävdar att det var vindruvor som botade hennes cancer i buken. Detta blev sedan en bok The Grape Cure som skrevs av en Engelsman år 1969. Jag återkommer till detta längre fram i texten.

Alois Pick Österikisk millitärläkare tillsatte kolerabakterier samt tyfoidbakterier till en flaska vin. Inom 15 min. hade alla kolerabakterier dött. Efter 1 dygn hade även alla tyfoidbakterier dött. Vin tar död på kolera på mellan 30 sek. och 10 min. Kolibakterier på mellan 25-60 min. och tyfusbaciller på 5min.-4 tim.

 

På 1950 talet fann man gåtans lösning. En fransman J. Masquelier, professor i farmakologi upptäckte att en grupp av föreningar (polypfenolerna) flavonoider tog död på mikroorganismerna på ungefär samma sätt som penicillin.

 

På 1970 talet upptäckte två forskare från Kanada Jack Konowalshuk och Joan Speirs att de även dödade Polio, herpes, reo, echo, och coxsackievirus. Deras teori är att flavonoiderna,och eventuellt katekiner, lägger sig som en biologisk barriär runt viruspartiklen, samt skyddar cellernas DNA mot angrepp.

 

På 1980 talet gjordes en del försök med flavonoider (de kallade dem då tanniner ) 2 st närmare bestämt, de ända djurförsök som gjorts förutom de senaste åren, då en del försök med apor genomförts. Det ena visade att tarmcancerfrekvensen minskade med 40%. Den andre att radioaktivt märkta flavonoider går förbi tarmkanalen och ut i kroppen. Detta är de ända undersökningar som är gjorda mig veterligt. De gjordes av samma man som upptäckte kålens cancerhämmande effekt. Vissa katekiner (kallas även Kartenoider) skyddar mot cancer. Lungcancerfrekvensen är lägre än den borde vara i japan. Japaner röker lika mycket som vi. Anledningen är att de dricker mycket te. De katekiner som finns i vin och te har även positiv inverkan på hjärt och kärl-sjukdomar. Vissa syror typ gallusyror som finns i vin samverkar antagligen med flavo, och katekin och effekten förstärks. Samma katekiner som finns i te finns även i vin. Äpple innehåller också ämne som är bra för kärlen, samt skydda lungvävnaden.

 

Flavonoiderna bromsar akut Leukemi. De bromsar cancer i mag och tarmkanalerna, i försök på möss till minst 40 %. Maria Tistelns flavonoider skyddar framförallt mot leversjukdomar. Cancer i levern och mot ultraviolettstrålning som orsakar(melingt melanom)hudcancer.

 

Jag läste i dagspressen sommaren 1999 att Chilenska viner innehöll mest flavonoider (det är en grupp av ämne som består av över 4000 olika substanser). På Internet har jag fått fram att Cabernet Sauvignon-druvan innehåller mest av alla druvor. Flavo. finns i alla frukter och bär (även i en del grönsaker) de är koncentrerade i skal och kärnor, i druvor 25% i skalet, 75% i kärnorna. De är svårabsorberade av kroppen (typ som betakaroten i morötter). När druvan jäser frigörs flavo, så att upptagning och koncentrationen ökar, därför är vin så bra. Vin eller druvor innehåller 9 av de 17 viktigaste huvudgruppsflavonoiderna. Man måste äta kilo av druvor för att få i sig motsvarande ett glas vin. Det finns på tal om druvor en bok som heter THE GRAPE CURE skriven av Basil Shackleton utgiven av Thorson Puplishers Limited i England 1969. 

Han påstår att han botade sig från cancer och en parasit som heter Bilharzia som är mycket svårbehandlad. Han åt bara druvor i 7 veckor .+ en del andra saker men det behöver jag ej gå in på här, läs boken.

 

I ärlighetens namn innehåller Rödvin biogena aminer som kan utlösa allergi. Till de som är allergiska mot rödvin rek. Ät mycket frukt och ta tillskott av druvkärnolja. Flavo. samverkar med C-vitaminet och bildar en av de starkaste antioxidanterna vi känner till. Möjligtvis med undantag av en "alg" som säljs under namnet ATRAXIN i hälsokosten. Den påstods vara 100 ggr mer antioxiderande än C-vitamin, 10 ggr mer än E-vitamin !

 

1 glas/mån av vilket vin som helst minskar stroke med 16%.

 

1 glas/vecka minskar stroke med 34% Alzheimer med 75%, demenssjukdomar med 80%.

 

1glas/dag. minskar viss cancer med minst 20%, stroke med 32%.

 

Undersökningen om Alzheimer kommer från en fransk professor Jean Marc Orgogaza

 

Undersökningen om Stroke kommer från en dansk undersökning av 13300 danskar som följdes i 16 år.

 

Cancern gäller en undersökning gjord på 34000 män och kvinnor mellan 40-60 år.

 

I en undersökning bland 3000 män /kvinnor 45 – 74 år visade sig ett glas /vecka ge ökat skydd mot åldersrelaterade ögonsjukdomar.

 

Slutligen Flavonoiderna minskar hjärt- och kärlsjukdomar. Trots att Fransmännen äter lika mycket mättat fett som vi och andra länder har Frankrike minst hjärt - och kärlsjukdomar i Europa (franska paradoxen).

 

För att slippa de negativa effekterna av alkoholen (som ombildas till acetaldehyd som är ett gift) häller jag ut vinet i en ugnssäker form av glas och sätter in den i värmeskåpet i ugnen i 3-4 tim. Då dunstar alkoholen bort. Temperaturen i mitt värmeskåp är 60-65grader. Det verkar ej påverka flavonoiderna i någon nämnvärd grad. De är ganska stabila men värme över 70 grader rek. inte, då kan de omvandlas till overksamma substanser. Druvkärnolja som är kallpressad dricker jag en halv matsked om dagen. Den innehåller en del flavonoider om inte de vattenlösliga så i alla fall de som är fettlösliga.

 

Enligt Ann Wigmore skall man ej använda oljor överhuvudtaget, men om de inte är över 2 månader är det ej så farligt.

 

Vitlök, grönkål, innehåller också flavonoider. Te, kakao, innehåller katekiner och kartenoider . De samverkar troligtvis med flavonoiderna de finns i vin också.

 

Norska forskare hävdar att en av flavonoiderna (antocyanin) kan hindra hiv från att utvecklas till AIDS. Detta ämne finns i druvor (vin) och även i blåbär. Torkade blåbärsblad i te sänker blodsockerhalten (bra för diabetiker). Laboratorietester på råttor har visat bättre minne och bättre motorik vid tillskott av blåbär enligt professor James Joseph vid Tufts University i Boston.

 

Vin innehåller en del syror också.

 

Tartarsyra som medverkar vid omvandling av proteiner.

 

Garvsyra som är bra för matsmältningen den är även urindrivande.

Resveratol som bryter ner fettdepåerna i artärerna.

Syrorna i vinet verkar försurande på kroppen. Det är stick i stäv med vad

jag tidigare har berättat. Men om man endast dricker cirka 20 cl, om dagen,

i samband med måltid är fördelarna större än nackdelarna. Jag höjer Ph-

värdet genom att intaga mineraler, framförallt calcium och magnesium.

Då får man ungefär samma blandning som Kelat-terapin. Personer med dåliga

njurar bör vara extra försiktiga mot försurning.

 

Flavonoiderna

 

I försök på apor visar de sig ge skydd mot åderförkalkning av hjärtats kranskärl. Forskarna använde Blåbär.

De rensar och stärker kärlen trots rökning.

De sänker blodtrycket och är blodförtunnande.

Keleterar (binder till sig ) bly och koppar.

Blockerar det skadliga Ldl-kolesterolet och förhindrardärmed åderförkalkning

Hämmar blodplättarnas förmåga att kleta ihop sig.

De hindrar fett från att härskna i kroppen och skyddar mot härsket fett.

De förhindrar enzymet Lipoxigenes omvandling av arakidonsyra vilken är den skadligaste formen av fett. Ett av de mest vävnads-irriterande ämne man känner till.

De Förhindrar att histamin frigörs från mastcellerna.

Det är en av de viktigaste orsakerna till allergiska reaktioner och astma.

Hämmar enzymet aldosreduktas som medverkar i omvandlingen av glukos till sorbitol.

Det dödar Polio, Herpes, Reo, Echo,och Coxsakie-VIRUS.

Det dödar många bakterier också även resistenta.

 

 

Herpes orsaker och bot.

 

De viktigaste orsakerna till att man ej blir av med herpesinfektioner är; Dåliga matvanor, Amalgamproblem (kvicksilverförgiftning). Det ända som hjälper är Flavonoider +Bioresonans, och naturligtvis rätt matvanor.

 

Att flavonoiderna eller rättare sagt indunstat rött vin botar herpes är jag själv ett levande bevis på. För 4 år sedan tog jag lite vin på herpes-blåser jag fick i samband med en förkylning. Jag har under de senaste 4 åren haft 6 förkylningar men inte en enda gång har jag fått herpes. Jag är medveten om att man ej kan dra några säkra slutsatser av endast ett fall men att det skyddar cellerna mot herpes virus har jag fått bevisat av Viriologen på Malmö Allmänna sjukhus. Om det dödar det för alltid återstår att bevisa.

 

 

Vad du förmodligen inte visste om Aids

 

Aids- viruset eller Hiv som det egentligen heter är inget märkvärdigt virus. Ett vanligt Retro-virus ! Det som gör det så unikt farligt, och svårt att knäcka är dess förmåga att mutera så snabbt. Samt att det lever på immunförsvarscellerna. Inom ett dygn har Hiv viruset muterat och bildat miljontals nya mutationer som immunförsvaret ej känner igen. Sakta men säkert dödas fler och fler celler tills man har så låg nivå att minsta lilla harmlösa bakterie orsakar dödlig utgång om den kommer in i kroppen. Ett liknande scenarium kan uppstår med penicillin. Vi måste sluta att använda pencillin och istället använda andra former av antibiotika typ flavonoider. Svamp som penicillin består av är den mest aggressiva formen av bakterier enligt Enderlain en tysk professor. Då är det inte så konstigt att svamp dödar bakterier. Bakterierna blir mer och mer resistenta tillslut hjälper ingenting. Då kan människan dö ut. Genom miljontals år har människan överlevt livsfarliga bakterier. Det klarar en kropp som är mättad av vitaminer och mineraler, skyddsbakt. och i bra kondition.

 

 

Hur man botar Hiv, AIDS.

 

Enligt Konwolachucks teorier verkar flavonoiderna på två sett mot virus.

1.    Lägger sig som en skyddande barriär runt cellernas DNA .

2.    Kapslar in viruspartiklen med en biologisk barriär.

 

På den tiden mitten på 1970 talet fanns ej Hiv eller var i alla fall inte upptäckt. Därför har det heller ej blivit prövat. Frågan är hur länge hiv viruset som är i kroppen överlever? Hur stor dos flavonoider och hur ofta man behöver inta det? Jag har mina teorier om det. Katekiner som finns i grönt te dödar mosaikviruset på tobaksplantor. En japansk Biokemist undersökte dess effekt på Hiv. Han fann en bromseffekt. En norsk undersökning påstår att en av flavonoiderna hämmar utvecklingen av Hiv till Aids. Detta är en av anledningarna till att jag tror att rätt kombination av flavonoider och katekiner kan stoppa viruset.

 

KATEKINER, FLAVONOIDER,VITAMINER, MINERALER +BIORESONANS knäcker antagligen tillslut viruset.

 

I vilket fall som helst ända sättet att stoppa aids är genom att skydda immunförsvarscellerna.

 

Jag har skickat ett preparat som jag tagit fram med ledning av de kunskaper jag tillfogat mig, till Smittskyddsinstitutet. De kom fram till att det dödade 2 promille av viruset. Visar fortsatta försök att det skyddar immunförsvarscellerna fullständigt, vilket jag tror,(vilket det gjorde på herpes-viruset) har jag lösningen på AIDS och kan bota alla infekterade.Tyvärr kostar undersökningarna allt för mycket pengar, för mig. År 2001 lyckades jag höja effekten som dödade Aids-viruset 5ggr till 1,2 % genom att tillföra blåbärsskal i jäsningsprocessen.  

 

Mina mål samt vad jag upplevt.

 

Jag är övertygad att om man äter som jag hävdar lever man minst 30-50 % längre, kanske mer. Man förblir frisk och behåller hälsan betydligt längre än annars, samt stoppar upp redan påbörjad nerbrytning till och med bygger upp kroppen även om man är gammal och /el. sjuk. Om man blir sjuk rek. i första hand bioresonans. 

Mitt mål är att försöka förebygga samt bota alla sjukdomar, även AIDS genom att kombinera ihop en saft som innehåller allt man behöver. Jag är medveten om att det är näst intill omöjligt, men om man inte försöker lyckas man ej heller. Även om jag ej lyckas helt är jag övertygad om att jag kommer en bra bit på vägen. Någon måste börja. Jag har letat upp (allt) det som finns inom alternativmedicinen, dessutom provat det själv. Jag var mycket sjuk förgiftad av kvicksilver, kadmium, fel födointag, 15 års överdrivet öldrickande och brist på motion. 35 års rökning sedan jag var 12 år. Tyvärr har jag ej lyckats sluta röka då jag blir stressad och lätt irriterad när jag försöker sluta. Eftersom jag har lidet av psykisk stress under många år (konstaterat av biopatin genom blodprov) försöker jag undvika stress till varje pris. Det gick så långt att jag tillslut fick en psykos. Jag hade inte levt idag om jag inte hade ändrat min livsföring och provat alternativmedicin.

 

Ett av problemen jag fick av att sitta fel blev förskjutning av höften 2,8 cm i sidled. Normalt opererar sjukvården förskjutningar över 2 cm. genom att sätta in proteser i höftleden och lårbenet, men jag har botat det genom kiropraktik, massage, träning och stretching.

 

Min syresättning var så dålig (typiskt vid kraftig försurning) att jag bara orkade simma 75 meter innan hjärtat höll på att sätta sig i halsgropen. Ständiga öroninflammationer (streptokocker) kanske orsakad av inflammation i tänderna, och kvarlämnad rotkanalsmassa vilket fick opereras bort. På grund av kvicksilverförgiftning som hämmar immunförsvaret och allmän dålig status, fick jag även stafylokock infektion som utvecklade sig till vad jag misstänkte var kallbrand. Detta blev ej konstaterat av läk. Eftersom jag behandlade mig själv med indunstat vin, ginko biloba blad och tea tree Oil. 46 grader varma bad med 1-2 % saltlösning ( NaCl ) enligt The Grape Cure.

 

 

Hur det ser ut idag och vad man kan göra åt situationen.

 

De största problemen i dagens samhälle gäller förebyggande verksamhet. Läkare och politiker ägnar sig åt kollektivt självbedrägeri. Miljarder används för att finna och spåra livshotande sjukdomar någon eller några mån. innan de själva ger sig tillkänna

 

Befolkningsstudier genomförs för att finna cancerpatienter. Trots att de flesta ej kan ges behandling som i någon väsentlig grad påverkar spontanförloppet. Ofta blir resultatet det motsatta. De skapar oro och riskerar att göra friska människor sjuka. Man missar en del ,ex. mammografin missar en del cancerfall. Cancer kan visa sig kort tid efter en undersökning som visa att man var helt frisk. I en del fall diagnoseras man t.o.m. som sjuk fast man är frisk och får t.ex. bortaget ett friskt bröst i onödan.

 

Forskare säger att det tar 10-30 år att utveckla cancer. Borde vi då inte använda våra resurser i högre grad till förebyggande, upplysande, verksamhet i stället. Kunskaperna finns nämligen redan. Anledningen är nog de som sitter på kapitalet och läkemedels-tillverkarna. De bestämmer vad läkare skall lära sig. Man kan säga att de styr utvecklingen och är nutidens Inkvisition. Mer och mer medicin för att tjäna mer och mer pengar. De gräver sin egen grav om folk håller sig friska. De behandlar symtom ej orsaker, en form av konstgjord andning. Som att få massage när det är kiropraktik man behöver eller som att kalka sjöar. Det hjälper för stunden, men i längden fördärvas sjön av gips-avlagringar på botten. De (myndigheterna) har varken tagit till sig de nya kunskaperna om kroppens biologiska funktioner eller tagit vara på de nya möjligheterna att behandla sjukdomars orsaker. Tänk om skolmedicinen började att samarbeta med alternativmedicinen vilka otroliga resultat det kunde föra med sig. Vi måste sluta tänka egoistiskt och stelbent dela med oss i högre grad. Både av kunskap och matrialistiskt. Allting är egentligen bara en fråga om fördelning av resurser.

 

Kapitalismens politik hämmar utvecklingen (inte för att jag vet något bättre alternativ). Faktum kvarstår vi människor bryr oss nästan bara om pengar och förgiftar hela jorden. Vi måste behandla (rena) hela jorden. Stoppa förgiftning och sluta producera en massa kemiska preparat. Om vi inte till 100 % är säkra att de inte skadar vår biosvär jorden samt dess innevånare. Vi måste sluta använda diskmedel, parfymer, konstgödsel, lösningsmedel, bilar allt som bidrager till försurning, föroreningar och skadar vår planet. Man kan säga att hela jorden har cancer, och cancersvulsterna är alla städer och fabriks-område.

 

Enligt en undersökning i England innehöll modersmjölk från en normal kvinna över 300 olika kemiska preparat och gifter.

Vi måste rena allt till 99, 9%. Vad skall vi äta när allt är förgiftat.

 

Mammons slavarvad skall ni dricka? Även om det går att rena vattnet.

Vad skall ni andas? Skall människor gå omkring med syrgastuber på ryggen? Vi måste börja använda högra hjärnhalvan också och tänka på helheten. Mitt mål den närmaste tiden är att kartlägga de 20 milj. kemiska reaktioner som sker i kroppen. Vetenskapen idag har bara kartlagt en bråkdel. Först när detta är gjort har vi en fullständig inblick och kan bota och förebygga alla sjukdomar, förutom de psykosomatiska och genetiska. Jag har tillverkat (och vidarutvecklar hela tiden) ett preparat som motverkar skadeverkan av den livsstil och kost vi äter. Den skyddar även mot rökning, tungmetaller och åldrandet samt sjukdomar. Preparatet jag har tagit fram är en saft som endast kommer att kosta 15 kr/dag. Jag vill knyta kontakt med 4-5 Hiv-positiva personer, 4-5 cancerpatienter, speciellt melingt melanom, lever- bukspottskörtel-cancer, eller andra former där sjukvården misslyckas även hjärt- och kärl-pat. Som står i kö för bypassoperation, eller de som står i kö för amputation på grund av dålig blodcirkulation. Jag har möjlighet att tillhanda hålla endast 20-25 personer eftersom det tar 4-6 månader att framställa den.

 

Har någon någonting att tillföra (som jag missat) eller synpunkter för eller emot, var snäll och kontakta mig. Jag vore tacksam om någon(ra) andra studerande vill börja samarbeta med mig. Flera kockar är ibland bättre än en, förutsatt att de kan samarbeta effektivt.

 

Om jag ej får prova mina teorier går det ej heller att bevisa. Jag vill starta en stiftelse för forskning som förbättrar vår förståelse och gör allt för att gynna växter, djurs, och människors hälsa. Fördela våra resurser bättre. Om någon vill donera pengar till detta ändamål så kontakta mig på

 

bo@antiox.se

 

Jag påminner om att varje form av kopiering av denna text är förbjudet enligt upphovsrättslagen om ni tar betalt för det annars sprid den så mycket som möjligt.